คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครผู้สนใจการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST)

ครั้งที่ กำหนดการเปิดรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร กำหนดการประกาศผลสอบ วัน-เดือน-ปี วัน-เดือน-ปี เวลา วัน-เดือน-ปี 2 วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2564 วันที่ 3 เมษายน 2564 09:00 – 12:0… อ่านเพิ่ม