หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

?การตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับโรงแรม ?อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ สอนสด เรียนออนไลน์ เข้มข้นด้วยเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรในทุกประเด็น ?อบรมวันที่ 5-6 มิถุ… อ่านเพิ่ม

หลักสูตร”การบริการคนและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่”

พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เหนือกว่าใคร กลยุทธ์สมัยใหม่ในวงการ HR ที่ไม่เคยมีใครเคยบอกคุณ? ?พบกับหลักสูตร”การบริการคนและทีมงานด้วยเทคนิคสมัยใหม่” ?ทำอย่างไรให้พนักงานต่างวัย ทำงานร่วมกันอย่างมีค… อ่านเพิ่ม

หลักสูตรการบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

?บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างหลากหลาย ?เรียนแบบออนไลน์ สอนสด เนื้อหาเข้มข้น ?พบกับหลักสูตรการบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย? ✨ ค่าธรรมเนียม 6,900 บาท ?อบรมวันที่ 7-8 สิง… อ่านเพิ่ม