STL มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ภายในปี 2573 ยกระดับพันธกิจด้านความยั่งยืน

STL (NSE: STLTECH) บริษัทผู้บูรณาการเครือข่ายดิจิทัลระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ได้ประกาศพันธกิจในการมุ่งเป็นบริษัทที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายดิจิทัลแห่งอนาคต STL เร่งดำเนินความพยายามที่จะบรรลุการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ในงานประชุม COP26 ประเทศต่าง ๆ ได้หารือเกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน โดยได้ประกาศว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีให้อยู่ที่ 1.5? ทั้งนี้มีการประมาณว่าอินเทอร์เน็ตและส่วนประกอบที่รองรับเครือข่ายมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสัดส่วนราว 3.7% ของโลก

ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก STL มุ่งสร้างเครือข่ายดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน ด้วยพันธกิจเช่นนี้ STL ได้วางยุทธศาสตร์ 20 ปีสำหรับการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและสังคม ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ดังนี้

– โรงงานผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 – STL ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงงานผลิตมาอย่างต่อเนื่อง และได้ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573
– โรงงานได้รับการรับรอง ‘การสร้างขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์’ ให้ได้ 100% ภายในปี 2573 – STL เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ‘การสร้างขยะสู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์’ (Zero Waste to Landfill) สำหรับโรงงานผลิตในอินเดีย เมื่อไม่นานมานี้ STL ยังได้รับอัตราการผันขยะจากบ่อฝังกลบ (landfill diversion rate) ที่ 99.97% สำหรับโรงงานในเมืองราขุลี
– การจัดหาอย่างยั่งยืน 100% – ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ STL ได้จัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนสำหรับบรรจุภัณฑ์ ด้วยความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว
– บรรลุการบำบัดน้ำเป็นบวกภายในปี 2573 – STL รีไซเคิลน้ำเป็นปริมาณกว่า 141,000 ลูกบาศก์เมตรที่โรงงานผลิตและใช้น้ำอีกกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตรจากโครงสร้างการเก็บรักษาน้ำฝน ภายในปี 2573 บริษัทมุ่งบรรลุการบำบัดน้ำเป็นบวก (Water positivity) ให้ได้ 100% ในโรงงานผลิตทุกแห่ง

ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดหย่อน STL ได้ดำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessments – LCA) สำหรับผลิตภัณฑ์เคเบิล OF สิบชนิดและมุ่งทำให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 100% ภายในปี 2573 ผลิตภัณฑ์ Celesta cable ของบริษัทได้ลดปริมาณพลาสติกโดยรวม ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Aerial cables (ADSS) ได้ลดการใช้เทอร์โมพลาสติกที่เป็นอันตรายอย่างเส้นใย Aramid

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด้านความยั่งยืนของ STL นั้น Ankit Agarwal กรรมการผู้จัดการของ STL กล่าวว่า “ขณะที่ STL มุ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลายพันล้านคนด้วยเครือข่ายดิจิทัล การทำให้การดำเนินการเพื่อควบคุมสภาพภูมิอากาศเป็นกระแสหลักถือเป็นแกนหลักของแนวปฏิบัติของธุรกิจของเรา เราได้บรรลุความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินโครงการด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างขยะสู่บ่อฝังกลบให้เป็นศูนย์ การจัดหาอย่างยั่งยืน การบำบัดน้ำเสียเป็นบวก และอื่น ๆ อีกมากมาย เราจะลงทุนเพื่อเป็นบริษัทที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไปด้วยโครงการเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงานหลากหลายโครงการ”

เกี่ยวกับ STL

STL คือผู้วางเครือข่ายดิจิทัลชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริษัทคลาวด์ เครือข่ายพลเมือง และองค์กรขนาดใหญ่ สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stl.tech/ หรือติดต่อเราได้ที่ https://www.stl.tech/press_release.html

stl.tech |Twitter | LinkedIn | YouTube

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg
รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1720456/Sustainable_digital_network.jpg

PR-News_TH.jpg