Lazada

Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

สมายล์คอร์เนอร์ (ศาลายา) ร่วมมือกับ คอนซิงค์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลในธุรกิจทันตกรรม พร้อมกับจัดวางโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure), จัดทำตำแหน่งงาน (Job Description), ปรับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure), สร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (Engagement Survey), บริหารเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Change Management) รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางสายงานธุรกิจทันตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ พิชิตเป้าหมายขยายสาขาฝ่าวิกฤตโควิด-19

อ่านเพิ่มเติมได้ที่:

Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

เกี่ยวกับเรา Consync Group:
https://www.consyncgroup.com/

SmileCorner_Consync0.jpg