Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

สมายล์คอร์เนอร์ (ศาลายา) ร่วมมือกับ คอนซิงค์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลในธุรกิจทันตกรรม พร้อมกับจัดวางโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure), จัดทำตำแหน่งงาน (Job Description), ปรับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure), สร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (Engagement Survey), บริหารเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Change Management) รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางสายงานธุรกิจทันตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ พิชิตเป้าหมายขยายสาขาฝ่าวิกฤตโควิด-19

อ่านเพิ่มเติมได้ที่:

Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

เกี่ยวกับเรา Consync Group:
https://www.consyncgroup.com/