Sinopec สร้างปั๊มน้ำมันเป็นกลางทางคาร์บอนแห่งแรกในจีน

สถานีบริการน้ำมันที่ก่อสร้างโดย China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, “Sinopec”) ในเจียเจ๋อ เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู เป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกของจีนที่บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน หลังจากที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายตัว (“โครงการ”) เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้

โครงการผ่านการรับรองอย่างครอบคลุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถชดเชยการใช้พลังงานของสถานีและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทำให้สถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม

โครงการปั๊มน้ำมันเจียเจ๋อใช้รูปแบบ “การสร้างพลังงานด้วยตัวเองเพื่อตนเองโดยมีกำลังไฟเกินเข้าสู่กริด” ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนกับกริดไฟฟ้าของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แทนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และจ่ายพลังงานส่วนเกินจากภายนอกในขณะที่มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของสถานี

ทั้งนี้ คาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าต่อปีของโครงการจะอยู่ที่ระดับ 127,000 ถึง 147,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 91.2 ถึง 105.6 ตัน ในปี 2563 การใช้พลังงานของสถานีอยู่ที่ 99,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง และจากการคำนวณตามวัฏจักรชีวิต 25 ปีตามทฤษฎีของสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเปรียบเทียบกับโครงการพลังงานความร้อนแบบดั้งเดิมพบว่า สถานีสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 3,800 ตัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวน 116 ตัน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จำนวน 56 ตันตลอดวงจรชีวิต

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันเจียเจ๋อยังได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งรวมถึงการกู้คืนไอน้ำมัน และการกู้คืนและบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างและการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในขณะที่จีนตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2573 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603 บริษัทจะเดินหน้าอย่างไม่ลดละสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในการสร้างบริษัทเคมีพลังงานสะอาดชั้นนำของโลก เร่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการยกระดับอุตสาหกรรม และการสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Sinopec ได้สร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 160 แห่งในไห่หนาน, กวางตุ้ง, กว่างซี, ยูนนาน และพื้นที่อื่นๆ

ในอีก 5 ปีข้างหน้า Sinopec จะสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 7,000 แห่งและ Sinopec Jiangsu Oilfield Company ได้วางแผนที่จะสร้างสถานีบริการน้ำมันที่เป็นกลางทางคาร์บอนจำนวนกว่า 900 แห่ง โดย Sinopec ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ ‘ความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ เป็นจุดเด่นของบริษัท ผ่านโครงการในรูปแบบพิเศษ เช่น การพัฒนาสถานีบริการน้ำมันที่เป็นกลางทางคาร์บอน และการปลูกป่าที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ในอนาคต Sinopec จะเร่งการสร้างแหล่งให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรสำหรับบริการ ‘น้ำมัน ก๊าซไฮโดรเจน ไฟฟ้า และบริการที่ไม่ใช่น้ำมัน’ โดยส่งเสริมพลังงานฟอสซิลสะอาด พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลปริมาณมาก และกระบวนการผลิตคาร์บอนต่ำ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะถึงจุดสูงสุดของการปล่อยคาร์บอนภายในปี 2573 และมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และให้การสนับสนุนใหม่เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ Sinopec

Sinopec Corp. คือหนึ่งในบริษัทพลังงานและเคมีแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน การดำเนินงานหลักของบริษัทครอบคลุมการสำรวจและผลิต การขนส่งผ่านท่อน้ำมัน และการจำหน่ายปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการจำหน่าย จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน เส้นใยสังเคราะห์ ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเอเจนซีนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์และเทคโนโลยีอีกมากมาย ทั้งยังมีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยภารกิจของบริษัทในการ ‘เติมพลังชีวิตที่สวยงาม’ มองผู้คน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความแม่นยำ นวัตกรรม และการได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายเป็นคุณค่าหลักของธุรกิจ Sinopec ยึดมั่นในกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่า การพัฒนาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม การจัดสรรทรัพยากรแบบบูรณาการ ความร่วมมือที่เปิดกว้าง และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างบริษัทพลังงานและเคมีระดับชั้นนำของโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sinopecgroup.com/group/en/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1515012/Sinopec_Builds_China_s_First_Carbon_neutral_Gas_Station.jpg
คำบรรยายภาพ – Sinopec สร้างสถานีบริการน้ำมันที่เป็นกลางทางคาร์บอนแห่งแรกในมณฑลเจียงซู

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg