Home PR News Shanghai Elec...

Shanghai Electric เปิดตัวระบบ BMS รูปแบบใหม่ที่งาน SNEC 2021

Shanghai Electric เปิดตัวระบบจัดการพลังงาน (BMS) รูปแบบใหม่ที่งาน SNEC 2021
Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (“Shanghai Electric Guoxuan”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Shanghai Electric (601727.SS และ02727.HK) จัดแสดงโซลูชันด้านพลังงานที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมอนาคตที่ปราศจากคาร์บอนในงาน International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2021) ครั้งที่ 15 ที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยหัวข้อโซลูชันของ Shanghai Electric ที่เปิดตัวในงานจัดแสดงครั้งนี้ประกอบด้วย 6 หมวดหมู่หลักซึ่งมุ่งเน้นที่การสร้างระบบนิเวศพลังงานสีเขียวรูปแบบใหม่ ได้แก่ พลังงานที่ปราศจากคาร์บอน, การผลิตไฮโดรเจนสีเขียว, การอนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรม, การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารสีเขียว และการจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะ
ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ของ Shanghai Electric Guoxuan สำหรับการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีได้รับรางวัล “Megawatt Jadeite Award” ภายในงาน โดยเป็นผลจากการออกแบบที่ล้ำสมัย ซึ่งแก้ไขหนึ่งในข้อบกพร่องโดยธรรมชาติของระบบการจัดการแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม ด้วยการออกแบบตามลำดับขั้นและการจัดการกระบวนการของโมดูลการทำงาน ระบบสามารถติดตามและควบคุมสถานะการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในระบบจัดเก็บพลังงานได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สถาปัตยกรรมระบบที่ได้รับการปรับปรุงนี้ช่วยให้ระบบสามารถจับข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ผ่านระบบคลาวด์และบันทึกข้อผิดพลาดในระดับมิลลิวินาทีได้
การจัดเก็บพลังงานถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดด้วยศักยภาพในการเอาชนะความไม่ต่อเนื่อง การไม่สามารถจัดการได้ และความห่างไกลของแหล่งพลังงานหมุนเวียน การใช้งานขนาดใหญ่และการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกทำให้เทคโนโลยีการจัดเก็บที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาพลังงานใหม่มีความจำเป็นอย่างมาก
หลังจากการพัฒนาระยะเวลาหลายปี ตลาดการจัดเก็บพลังงานทั่วโลกได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่าง และคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยในปี 2564 สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นผู้นำของโลกในด้านการนำแบตเตอรี่มาใช้สำหรับกริดและพลังงานหมุนเวียน โดยมีตลาดคิดเป็น 41% ของการใช้งานการจัดเก็บพลังงานทั่วโลก ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจากนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการยอมรับโดยประเทศต่างๆ มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้ยุโรปครองอันดับที่ 2 ในตลาดการจัดเก็บพลังงานของโลกภายในปี 2566 ขณะที่ในปี 2563 จีนมีความจุในการจัดเก็บพลังงานที่ 35.6 กิกะวัตต์ คิดเป็น 18.6% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดทั่วโลก
Shanghai Electric มีบทบาทสำคัญในการเร่งให้เกิดคลื่นลูกใหม่แห่งการปฏิวัติพลังงาน การจัดเก็บพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของภาคส่วนพลังงานสำหรับจีนและทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงบุกเบิกสิ่งใหม่สำหรับพลังงานหมุนเวียนที่ขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ บริษัทสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีอัจฉริยะและเครื่องมือดิจิทัลชั้นนำของโลก วางกรอบแผนงานและกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์และโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่มุ่งการเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าด้านพลังงานใหม่ทั้งหมดบนเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ปี 2564 ถือเป็นก้าวใหม่ของ Shanghai Electric ในการพยายามคิดค้นโซลูชันการจัดเก็บพลังงาน เมื่อShanghai Electric Guoxuan ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK) เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่ (BESS)
การสร้างโซลูชันการจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนโดย “หนึ่งเซลล์ สามระบบ”
ในด้านของการวิจัยและพัฒนานั้น Shanghai Electric Guoxuan มุ่งมั่นที่จะยกระดับและปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความจุและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจัดเก็บพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะสร้างโซลูชันพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่, ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS), ระบบตรวจสอบระดับสถานี (SCS) และระบบการทำงานและบำรุงรักษาอัจฉริยะ (OPS)
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของ Shanghai Electric Guoxuan ทั้งหมดผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับประเทศและระดับโลกโดยบุคคลที่สาม ประกอบด้วยมาตรฐาน GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973 ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ของผลิตภัณฑ์มอบการตรวจสอบ การจัดการและการป้องกันแบตเตอรี่อย่างเป็นระบบในหลายระดับ ครอบคลุมเซลล์, โมดูล, กลุ่มแบตเตอรี่ และกองแบตเตอรี่ ระบบตรวจสอบระดับสถานี (SCS) นำเสนอการป้องกันการควบคุมและการจัดการความปลอดภัยระดับระบบที่ครอบคลุม ในขณะที่การบำรุงรักษาอัจฉริยะ (OPS) ใช้ประโยชน์จากพลังของ SEunicloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรมของ Shanghai Electric อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้การตรวจสอบและการจัดการระบบจัดเก็บพลังงานตลอดวงจรชีวิตเต็มประสิทธิภาพ
สำรวจรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดเก็บพลังงาน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โซลูชันการจัดเก็บพลังงานของ Shanghai Electric ได้ขับเคลื่อนโครงการสาธิตจำนวนมากในประเทศจีน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย โครงการเหล่านี้ยังรวมถึงไมโครกริดสำหรับจัดเก็บพลังงาน, การจัดเก็บพลังงานระดับอุตสาหกรรมและพาณิชย์, การจัดเก็บพลังงานกริด, การจัดเก็บพลังงานและพลังงานใหม่, การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ร่วมกัน และการจัดเก็บพลังงานและโซลูชันการชาร์จ โดยหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญคือ Golmud Energy Storage Power Station ซึ่งเป็นสถานีเก็บพลังงานที่ใช้ร่วมกันอย่างอิสระแห่งแรกในประเทศจีน โครงการนี้เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดเก็บพลังงานที่ครอบคลุมการพัฒนาโครงการ, การดำเนินงาน, การจัดหาอุปกรณ์, การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:
www.shanghai-electric.com

PR-NEWS.2.jpg