Home PR News QS เผยผลการจั...

QS เผยผลการจัดอันดับ Graduate Employability Rankings 2022

QS Quacquarelli Symonds สำนักวิเคราะห์ระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานผลประจำปีจากการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกมหาวิทยาลัยกับผลลัพธ์ด้านการได้รับจ้างงานของบัณฑิต ในรูปแบบของการจัดอันดับโดยอิสระ 2022 QS Graduate Employability Rankings ซึ่งเป็นรายชื่อสถาบันระดับแนวหน้าของโลกสำหรับนักศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางอาชีพ
Massachusetts Institute of Technology ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำด้านการได้รับจ้างงาน โดยได้คะแนนเต็มสำหรับตัวชี้วัด 3 จาก 5 รายการที่ QS ใช้ในการจัดอันดับครั้งนี้
การจัดอันดับ QS Graduate Employability Rankings เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบโดยละเอียดเกี่ยวกับผลงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสร้างแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในการได้รับจ้างงานคุณภาพสูง การจัดอันดับนี้ประเมินมหาวิทยาลัยจากความสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้าง (รวมทั้งการฝึกงาน) จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ความถี่ที่ผู้ว่าจ้างมาปรากฏตัวในมหาวิทยาลัย และอัตราการได้รับจ้างงานของบัณฑิตที่มีการแปลงค่าตามทำเลที่ตั้ง
ข้อค้นพบสำคัญประกอบด้วย
• มหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกทั้งหมดอยู่ในสหรัฐ โดย Stanford University อยู่ในอันดับ 2 และ University of California, Los Angeles อยู่ในอันดับ 3
• University of Sydney เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐ (อันดับ 4) ใน 10 อันดับแรกยังมี University of Melbourne ด้วย (อันดับ 8)
• มหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดของเอเชียได้แก่ Tsinghua University จากจีน (อันดับ 6)
• มีมหาวิทยาลัยจากอังกฤษเพียงแห่งเดียวที่อยู่ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ University of Oxford (อันดับ 7 ขึ้นมาจากอันดับ 10)
• University of Hong Kong ได้อันดับ 10
• Institut Polytechnique de Paris จากฝรั่งเศส (อันดับ 12 มีชื่ออยู่ในการจัดอันดับเป็นครั้งแรก) ได้อันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยในยุโรปภาคพื้นทวีป
• มหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดของแคนาดาได้แก่ University of Toronto (อันดับ 21) มหาวิทยาลัยอีกแห่งจากแคนาดาใน 25 อันดับแรกได้แก่ University of Waterloo (อันดับ 24)
• Tecnológico de Monterrey จากเม็กซิโก (อันดับที่ 26) ได้รับอันดับสูงสุดในลาตินอเมริกา
• ภูมิภาคอาหรับมีมหาวิทยาลัย 1 แห่งใน 100 อันดับแรก ได้แก่ American University of Beirut (อันดับที่ 73)
Ben Sowter ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย QS กล่าวว่า “ขณะที่นักศึกษาให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันในตลาดงานระดับโลกของบัณฑิตมากขึ้น ประกอบกับการตระหนักถึงต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นของการลงทุนด้านการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูลเช่นนี้ที่จัดทำขึ้นโดยอิสระซึ่งพวกเขาสามารถพิจารณาได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษาโดยใช้ข้อมูลประกอบ ขณะนี้ที่สถาบันชั้นนำจากออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่สูงกว่าสถาบันจากอังกฤษ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในลาตินอเมริกาและเอเชียมีอันดับสูงกว่าภาพรวมของภูมิภาค เป็นที่ชัดเจนว่าเราจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจกับผลสัมฤทธิ์ในแง่ของการได้รับจ้างงาน ซึ่งเป็นการเชิดชูสถาบันที่ประสบความสำเร็จในด้านที่สำคัญยิ่งนี้ของพันธกิจด้านการศึกษา”
QS Graduate Employability 2022: 10 อันดับแรก
อันดับปี 2022 อันดับปี 2020 2022 QSWUR สถาบัน ที่ตั้ง
1 1 1 Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
2 2 3= Stanford University สหรัฐอเมริกา
3 3 40 University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
4 4 38 The University of Sydney ออสเตรเลีย
5 5 5 Harvard University สหรัฐอเมริกา
6 6 17 Tsinghua University จีนแผ่นดินใหญ่
7 10 2 University of Oxford สหราชอาณาจักร
8 7 37 The University of Melbourne ออสเตรเลีย
9 12 21 Cornell University สหรัฐอเมริกา
10 9 22 The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/

ระเบียบวิธี: https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology
ผลการจัดอันดับทั้งหมด: www.TopUniversities.com
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

QS_Logo.jpg