Peloton บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อกิจการ Cevian Technologies

Peloton มีความยินดีที่ได้ประกาศให้ทราบถึงการบรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการของ Cevian Technologies บริษัทด้านซอฟต์แวร์คลาวด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, เทคโนโลยีวิชวลไลเซชัน และเครื่องมือการรายงานผลสำหรับอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมัน โดยมี FracNet ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แฟล็กชิปของ Cevian ที่สามารถแสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพและมีแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการแตกร้าวของท่อส่งได้ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีระบบชัดเจนทั้งในระหว่างและหลังการดำเนินงาน

การที่อุตสาหกรรมพลังงานหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์กันมากขึ้น ได้เปิดโอกาสให้เกิดการนำซอฟต์แวร์ FracNet และบริการของ Cevian มาผนวกรวมเข้ากับโซลูชันต่าง ๆ ที่มีในแพลตฟอร์ม Peloton อันได้แก่ วงจรข้อมูลการขุดเจาะและการผลิตน้ำมัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแตกร้าวของระบบท่อส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ตามมา

Glen Gray ซีอีโอของ Peloton กล่าวว่า “เรามุ่งหวังที่จะพัฒนา FracNet และผสมผสานเทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามีเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนให้กับลูกค้าของเรา”

Jocelyn McMinn ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Cevian Technologies กล่าวว่า “การได้ซอฟต์แวร์ FracNet เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Peloton จะช่วยเพิ่มความแม่นยำด้านคุณภาพแบบเรียลไทม์และยกระดับมาตรฐานให้กับธุรกิจการขุดเจาะน้ำมันได้ในระยะยาว” ขณะที่ Kevin Lo ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรของ Cevian Technologies เผยว่า “Peloton เป็นเสมือนบ้านในอุดมคติของ Cevian และเมื่อผนึกความร่วมมือกัน เราจะสามารถให้บริการข้อมูลการขุดเจาะน้ำมันที่กลั่นกรองแล้วให้แก่ลูกค้า โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายดายโดยใช้ FracNet หรือแพลตฟอร์มวิชวลไลเซชันอื่น”