NPS ปรับกลยุทธ์รับผลกระทบจากสงคราม มุ่งลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

NPS ปรับกลยุทธ์รับผลกระทบจากสงคราม มุ่งลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
ปรับเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเต็มรูปแบบ เร่งรัดติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

NPS.jpg