GeniusX ALPHA วิชาใหม่ เจาะลึกทุกปัญหาของพ่อ แม่ และลูก วิเคราะห์ระบบความคิดได้ภายใน 5 นาที

การรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ “GeniusX ALPHA” คือ วิชาใหม่ที่มีการพัฒนารากฐานมาจาก “ประสาทวิทยาศาสตร์” (Neuroscience) ร่วมกับ จิตวิทยา (Psychology) ผสมผสานจนเป็นหลักการ “ประสาทจิตวิทยา” (NeuroPsychology) ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักตนเอง และพ่อแม่ได้เรียนรู้ระบบความคิดของลูกว่ามีระบบความคิด พฤติกรรม และการกระทำอย่างไร ผ่านแบบทดสอบ “GeniusX ALPHA”

เราคือผู้ให้คำตอบว่า ทำไมเด็กแต่ละคนจึงมีความคิด ความชอบ ความถนัด หรือความสามารถที่แตกต่างกัน ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักตัวเอง ทำอย่างไรให้เด็กดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้ และทำอย่างไรให้เด็กสามารถไปสู่เป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข
ซึ่ง GeniusX ALPHA วิเคราะห์ผลของเด็กรายบุคคล อีกทั้งให้คำแนะนำแก่พ่อแม่เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมและให้คำแนะนำกับลูกได้อย่างเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน รวมถึงเด็กก็จะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่ตนเองชอบอย่างตรงเป้าหมาย รู้แนวทางว่าตนเองเหมาะกับอาชีพใดในอนาคต 

เด็กในช่วงอายุ 6 – 12 ปี ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแห่งการเรียนรู้ เพราะ GeniusX ALPHA ค้นคว้าและหาคำตอบได้ว่า เด็กวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถที่เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เด็กจึงมีความอยากเรียนรู้และอยากลองทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้เด็กได้ “ค้นพบตัวตน” ค้นหาสิ่งที่ถนัด ช่วยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูก ช่วยให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันในตนเอง และมีความสุขในอนาคตได้

“การค้นพบตัวเอง” จึงเป็นสิ่งสำคัญ GeniusX ALPHA จะทำให้ลูกของคุณได้รู้จักตนเองตั้งแต่ยังเด็ก รู้ว่าตนเองชอบอะไร มีความถนัดหรือความสามารถในด้านไหน รวมทั้งพ่อแม่ได้รู้จักลูกมากขึ้น ก็จะสามารถส่งเสริมลูกได้อย่างเหมาะสมในสิ่งที่ลูกถนัด ทำให้เด็กสามารถ “ออกแบบอนาคต” ในแบบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้

นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ GeniusX ALPHA เราเห็นความสำคัญของ “การเสริมทักษะแห่งอนาคต” เนื่องจากในปัจจุบัน โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี Ai ของยุคของดิจิทัล​ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้พ่อแม่หลายคนมีการเตรียมความพร้อมให้กับลูก เพื่อให้ลูกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพิ่มเติม หรือเสริมทักษะที่จำเป็นให้กับลูก เพื่อให้ลูกสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หลายองค์กรต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะพบว่าการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้ไม่ได้มีแค่ทักษะทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะ “SPACEQ” ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งนับเป็น “ทักษะความสามารถเฉพาะตัว” ที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่างกันออกไป โดยเด็กจะสามารถนำทักษะเหล่านั้นมาหลอมรวมเป็นความสามารถเฉพาะตัว และปรับตัวและอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

รวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ การรับมือกับปัญหา การก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดหรือกรอบความคิดของตนเอง เพื่อที่จะเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา และสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอ หรือที่เรียกว่าการมีความคิดแบบ “Growth Mindset” ซึ่งหากเด็กรู้จักตนเอง มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา ก็จะสามารถดึงศักยภาพหรือจุดแข็งของตนเองออกมาใช้ และกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในอนาคตได้อย่างแน่นอน

“GeniusX ALPHA Brain Skill for Kids พัฒนาเด็กด้วยทักษะชีวิต แก้ไขระบบความคิด สู่โลกอนาคต ผ่านศาสตร์ใหม่ Neuroscience”

ลองทำแบบทดสอบได้ฟรี
 https://neurogenius.com/geniusx-alpha

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
Facebook : GeniusX ALPHA
Website : www.GeniusXALPHA.com
E-mail : info.geniusxalpha@gmail.com
Tel. : 088-555-2466