Lazada

Expo Central China ครั้งที่ 18 บรรลุเป้าหมายความร่วมมือมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านใน 4 วัน!

วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2023 งาน China International Small and Medium Enterprises Expo ครั้งที่ 18 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “CISMEF”) และการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ SME ครั้งที่ 2 ได้จบลงด้วยความสำเร็จ

จำนวนผู้แสดงสินค้าทั้งหมดในงาน Expo Central China ในครั้งนี้มีมากกว่า 2,000 ราย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ได้ดึงดูดผู้แสดงสินค้ามากกว่า 300 ราย จากกว่า 40 ประเทศ (ภูมิภาค) และองค์กรระหว่างประเทศ ส่วนนิทรรศการระดับจังหวัดและนิทรรศการระดับมืออาชีพได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,700 รายการจากทั่วประเทศ

ตามสถิติเบื้องต้น ในทั้ง 4 วันของช่วงนิทรรศการเป็นวันทำงาน มีผู้เข้าชมสถานที่มากกว่า 100,000 คนในแบบออฟไลน์ ส่วนผู้ชมนิทรรศการและฟอรัมออนไลน์มีจำนวนมากกว่า 1.35 ล้านคน แขกและผู้เยี่ยมชมมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมในฟอรัมการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ SME ครั้งที่ 2

งาน CISMEF ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ตามสถิติเบื้องต้นระหว่างการจัดนิทรรศการ การจัดซื้อโดยตรง การจัดหาเงินทุน ความร่วมมือในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ความร่วมมือทางธุรกิจ และความตั้งใจในการลงทุน มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งหมื่นล้านหยวน

ผู้แสดงสินค้าในและต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าได้รับประโยชน์จากงาน China Exp เป็นอย่างมาก ตามสถิติของภูมิภาคคัชการ์ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ในงาน CISMEF ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน มีองค์กร 85 องค์กรและสมาคมธุรกิจ 3 แห่งในคัชการ์ได้บรรลุความตั้งใจในการร่วมมือเบื้องต้นแล้ว มีองค์กร 11 องค์กรที่ประสงค์จะไปเยือนคัชการ์ และได้มีการจัดตั้งกลไกการสื่อสารเบื้องต้นแล้ว

งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลฟิจิ การท่องเที่ยวฟิจิ การลงทุนฟิจิ และการบินฟิจิก็ได้เข้าร่วมในงานนี้ด้วย คณะผู้แทนฟิจิระบุว่างาน CISMEF มีบทบาทเชิงลึกอย่างมากในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเศรษฐกิจอย่างฟิจิ ซึ่งวิสาหกิจมากกว่า 90% ล้วนเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยบทสรุปที่ประสบความสำเร็จของงาน Expo Central China และการประชุมสุดยอด การเตรียมการสำหรับงาน China International Small and Medium Enterprises Expo ครั้งที่ 19 และการประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 เกี่ยวกับความรับมือระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการเตรียมการที่จะเริ่มแล้ว