EDM Council เผยรายงานวิจัยเพื่อจัดการความท้าทายของข้อมูล ESG สำหรับผู้ให้บริการจัดอันดับและผู้รวบรวมข้อมูล

EDM Council สมาคมการค้าข้ามอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ได้เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับล่าสุด “ESG Data Management: Rating Providers and Data Aggregators” ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่สองในชุดรายงานวิจัยข้อมูล ESG โดยรายงานฉบับนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ESG Data Workgroup ของ EDM Council ซึ่งตรวจสอบความท้าทายที่สำคัญในด้านห่วงโซ่อุปทานข้อมูล ESG และให้คำแนะนำสำหรับ RPDA

RPDA มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลเข้ามา จึงทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถพัฒนาการวิจัย, การจัดอันดับ, การประเมิน และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของภาคองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้าน ESG ทั่วโลกที่เกิดขึ้นใหม่ได้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย ESG RPDAs ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ ESG แต่ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการจัดการและการวิเคราะห์ในชุดข้อมูลของตนเองด้วย

แม้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ ESG มีความหลากหลายแตกต่างกัน แต่โดยแก่นแท้แล้วห่วงโซ่อุปทานข้อมูลสำหรับ RPDA นั้นเหมือนกันทั้งหมด โดยรายงานฉบับนี้อธิบายขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ RPDA 6 ขั้นตอน ซึ่งความท้าทายของข้อมูล ESG จะถูกนำมาประเมินและลำดับความสำคัญผ่านขั้นตอนดังกล่าว จากนั้นรายงานจึงใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เป็นกรอบการทำงานเพื่อหาความท้าทายด้านลำดับความสำคัญในปัจจุบัน 11 ข้อ และจัดทำข้อเสนอแนะในทางกลยุทธ์ และยุทธวิธีสำหรับแต่ละประเด็นดังนี้:

ความซับซ้อนในการกำหนดมาตรฐาน
การบริหารต้นแบบ (Model Governance)
การจัดทำเอกสารข้อมูลบ่งชี้ถึงสาระสำคัญ
ประสิทธิผลของมาตรวัด ESG
ข้อมูลที่ขาดหายไป
ตัวควบคุมเวอร์ชั่น
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในข้อมูลแหล่งที่มา
ข้อมูลจากบุคคลที่สาม
สถานการณ์และต้นแบบ
การรับประกันข้อมูล ESG จากภายนอก
ข้อกำหนดด้านการจัดการข้อมูล ESG
เอริค บีเกลเซน หัวหน้าฝ่ายการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมของ EDM และหัวหน้า ESG Workgroup กล่าวว่า “ด้วยความที่ ESG แพร่หลายมากขึ้น จึงเกิดความท้าทายด้านการจัดการข้อมูลที่ผู้ให้บริการจัดอันดับ และผู้รวบรวมข้อมูลเผชิญอยู่ ดังนั้น เป้าหมายของเรากับรายงานวิจัย ESG ฉบับล่าสุดนี้ก็คือการปรับห่วงโซ่อุปทานข้อมูล ESG ให้เรียบง่ายขึ้น และสร้างกรอบการทำงานร่วมกันที่หน่วยงานเหล่านี้สามารถดำเนินงานภายในกรอบดังกล่าวได้ เราตั้งเป้าหมายที่จะนำความชัดเจนและความเข้าใจมากขึ้นมาให้แก่ส่วนที่กำลังมีการพัฒนานี้ พร้อมกับแสดงให้เห็นประโยชน์ของ ESG ในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืน”

รายงาน ESG Rating Providers and Data Aggregators ของ EDM Council เป็นรายงานฉบับที่สองในชุดเอกสารวิจัยที่มีรายละเอียดผลการศึกษาร่วม 9 เดือนเกี่ยวกับความท้าทาย และคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล ESG โดยรายงานฉบับแรกคือ ESG Corporate Reporting Best Practices ที่ EDM Council เผยแพร่ในเดือนพ.ย. 2564

ด้วยความร่วมมือของ ESG Workshop ชุดรายงานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจากหลากหลายอุตสาหกรรม, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนของภาคองค์กร, ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นหัวข้อ ESG และผู้นำทางธุรกิจอื่น ๆ ตามโครงการที่ครอบคลุมองค์กรที่เข้าร่วมกว่า 80 องค์กร และผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 ราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดรายงาน ESG Rating Providers and Data Aggregators ของ EDM Council ฉบับสมบูรณ์ได้ที่: https://app.smartsheet.com/b/form/37567c73363a4f839f569bbc88406804

เกี่ยวกับ EDM Council

EDM Council เป็นสมาคมระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงาน EDM Council เป็นผู้สนับสนุนระดับโลกด้านการพัฒนาและการใช้มาตรฐานข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองที่ครอบคลุม EDM Council มีองค์กรสมาชิกกว่า 300 แห่งทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลกว่า 10,000 คนเป็นสมาชิก โดย EDM Council เปิดโอกาสให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลได้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายและสร้างความก้าวหน้าด้านการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์กร เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ edmcouncil.org และติดตามเราทาง LinkedIn และ Twitter

15393477982688.jpg