EasyStack ได้รับเลือกให้ดำรงสองตำแหน่งในคณะกรรมการของ OIF

การประกาศผลรอบสุดท้ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของ Open Infrastructure Foundation (OIF) เปิดเผยว่า คุณ Guo Eric Changbo ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ EasyStac ได้รับเลือกเป็นสมาชิกระดับ Gold Member ของ OIF ในขณะเดียวกันคุณ Rico Lin วิศวกรอาวุโสของ EasyStack ยังได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารอิสระ ส่วนสมาชิกรายอื่นของคณะกรรมการของ OIF ประกอบด้วยสมาชิกสามคนจาก Redhat และสองคนจาก Intel

เพิ่มความต้องการของธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมกว่า1,000 รายในชุมชนโอเพ่นซอร์สทั่วโลก

ด้วยการเป็นผู้นำในการส่งเสริมเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สของโลก EasyStack เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ระดับองค์กรที่ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นให้แก่องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่า 1,000 แห่ง บริษัทใช้โหนดกว่า 100,000 จุดสำหรับโครงการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น การเงิน ภาครัฐ สาธารณูปโภคพลังงาน การศึกษา การคมนาคมขนส่ง บริการสุขภาพ และการผลิต โดยมุ่งสร้างความสำเร็จที่ต่อเนื่องในด้าน cloud computing

ตั้งแต่ปี 2017 บริษัท EasyStack ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ OpenStack Foundation (ปัจจุบันคือ OIF) ในการร่วมวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจของ OIF นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในแง่ความต้องการของลูกค้าในมูลนิธิและ OpenStack อยู่เสมอ โดยได้ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ผ่านการให้บริการแอปพลิเคชันรุ่นใหม่แก่องค์กรต่างๆ ด้วยคุโณปการที่มีต่อชุมชนโอเพ่นซอร์ส บริษัท EasyStack ได้รับรางวัลผู้นำยอดเยี่ยมของชุมชน (“Community Outstanding Leadership Award”) ในงาน 2020 OpenInfra Days China

ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารอิสระของ OIF คุณ Rico Lin มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาโค้ดและการขยายชุมชนของ OpenStack โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ (Project Team Leader – PTL) ของ Heat Project เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ ในงานประชุม OpenStack Summit ประจำปี 2018 ในเบอร์ลิน คุณ Rico Lin ยังได้รับรางวัลผู้ทำประโยชน์แก่ชุมชน (“Community Contributor Award”) มาครองด้วย โดยนับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา คุณ Lin ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฝ่ายเทคนิค (OpenStack Technical Committee) ของ OpenStack พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งประธาน Multi-arch SIG Project ของ OpenStack และมุ่งส่งเสริมการสร้างมาตรฐานในการก่อสร้างระบบ Multi-arch ใน OpenStack เพื่อให้ทุกเวอร์ชั่นของ OpenStack ใช้งานได้กับหลายสถาปัตยกรรม รวมถึง Arm และการพัฒนาแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โครงการ Multi-arch SIG ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทต่าง ๆ อาทิ Huawei, EasyStack, Red Hat และ IBM

บรรลุความก้าวหน้าด้านคลาวด์คอมพิวติ้งผ่านระบบนิเวศแบบเปิด

EasyStack ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอิสระและการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการผลิตภัณฑ์แบบเปิด เช่น ECS และ ECS Stack โดย ECS เป็นคลาวด์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่สำหรับองค์กรซึ่งแยกแพลตฟอร์มจากบริการด้วยแนวทางแบบบูรณาการที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีและทำงานแบบยึดตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรม ตลอดจนการดำเนินการและการบริหารจัดการทั้งแพลตฟอร์มโดยมีการสัมผัสระหว่างมนุษย์น้อย (low touch) ขณะที่ความต้องการของธุรกิจมีเพิ่มขึ้น ผู้ใช้จะเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มแบบ hyper-converged ในฟอร์มแฟคเตอร์แบบ 3-node ขั้นพื้นฐาน ไปใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ขนาดใหญ่พิเศษ (ultra-large-scale) ซึ่งไม่มีขีดจำกัดในการทำงาน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ micro-service ที่มีการกระจายอย่างสมมาตร ECS Stack แบบ hyper-converged ทำให้ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นระบบคลาวด์ส่วนบุคคลรุ่นใหม่สำหรับองค์กรอย่างที่ลูกค้าต้องการ

EasyStack มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมการขยายเครือข่ายของชุมชน โอเพ่นซอร์สทั่วโลกอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและการส่งโค้ดของผู้ผลิตซอฟต์แวร์หลัก (core contributor) นอกจากเป็นสมาชิกระดับ gold member และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ OIF รวมถึงเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Ceph Foundation และเป็นสมาชิกของ CNCF, OCF และ Linux Foundation แล้ว EasyStack ยังเป็นสมาชิกจากภูมิภาคแปซิฟิกรายเดียวในคณะกรรมาธิการเชิงเทคนิคของ OpenStack ที่เป็นเจ้าของและขับเคลื่อนมาตรฐานเชิงเทคนิคของระบบคลาวด์ส่วนตัวสำหรับองค์กร การผลิตซอฟต์แวร์โดย EasyStack ใน Kubernetes, Ceph และ OpenStack ได้รับการจัดให้อยู่ในสิบอันดับแรกของโลกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเปลี่ยนบทบาทของ EasyStack จากการเข้าร่วมและการผลิตให้แก่ชุมชนสู่การผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมของ OIF