Double A Care ส่งความห่วงใยกันและกันให้กับชุมชนปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัย Double A Care จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงต่างๆ โดยมีนายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่ส่งต่อความห่วงใยกันและกัน ให้คนไทยมีใจที่แข็งแรงผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน