Double A สนับสนุนน้ำดื่มให้ผู้รับผลกระทบโควิด-19

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัย และสถานที่พักคอย พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและส่งต่อความห่วงใย ให้คนไทยมีใจที่แข็งแรงผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยมี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบ