DarwinHealth สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Bristol Myers Squibb ในโครงการ Novel Cancer Target Discovery (NCTI)

DarwinHealth บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจากนิวยอร์ก ประกาศสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับบริษัท Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ในโครงการ Novel Cancer Target Initiative (NCTI) โดยใช้อัลกอริทึมทางชีววิทยาของระบบเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลภายใต้กรรมสิทธิ์ และเทคโนโลยีที่ผ่านการตรวจสอบ ในการระบุ Novel Cancer Targets (NCTs) ในเนื้องอกประเภทต่าง ๆ

ระเบียบวิธีของโครงการ NCTI อาศัยความเข้าใจในกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงกับปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเกิดและการคงอยู่ของเนื้องอกนอกเหนือจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นพบ NCTs ทาง DarwinHealth จะมอบข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลยาของบริษัทให้แก่ Bristol Myers Squibb รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์ Master Regulator ของเนื้องอกประเภทต่าง ๆ ในบริบทของเนื้องอกโดยเฉพาะ และ Direct Upstream Modulator

“การทำงานร่วมกันจะมุ่งเน้นไปที่การระบุ NCTs ในเนื้องอกประเภทต่าง ๆ รวมถึงการระบุ NCTs ที่เกิดซ้ำในมะเร็งประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนายาที่มีตัวบ่งชี้ย่อยหลายอย่าง” นายแพทย์ Gideon Bosker ซีอีโอของ DarwinHealth กล่าว “เมื่อถูกระบุและจัดลำดับความสำคัญแล้ว NCTs เหล่านี้สามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเชิงทดลองอย่างเข้มงวด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายาใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งที่พัฒนาโดย Bristol-Myers Squibb”

“NCTs จะถูกคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญตามบทบาทในฐานะ Master Regulators (MRs) หรือ Master Regulator Upstream Modulators (MRUMs) ภายในโมดูล Tumor Checkpoint ของมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะ” ศาสตราจารย์ Andrea Califano ประธานภาควิชาชีววิทยาระบบประจำมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของ DarwinHealth กล่าว “เราเชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกซึ่งอิงตามกลไกที่ได้รับจากแพลตฟอร์มชีววิทยาระบบที่เน้นด้านวิทยามะเร็งที่แม่นยำของ DarwinHealth สามารถเร่งการพัฒนายาที่เจาะจงการพึ่งพายีนไม่ก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนและขับเคลื่อนการรักษาโรคมะเร็ง”

ข้อตกลงภายใต้โครงการ NCTI ถือเป็นส่วนขยายที่สำคัญและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของความร่วมมือระยะเวลาหลายปีในรูปแบบ Compound-2-Clinic (C2C) ที่ริเริ่มร่วมกับ Celgene เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน จำแนก และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทางคลินิกและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยาของสารประกอบต่าง ๆ ที่พัฒนาโดย Bristol Myers Squibb

ในฐานะที่ DarwinHealth เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้โครงการ NCTI บริษัทจะได้รับการชำระเงินล่วงหน้า และมีโอกาสได้รับการชำระเงินเมื่อประสบความสำเร็จในขั้นตอนของการพัฒนาและการค้า

เกี่ยวกับ DarwinHealth

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine คือบริษัทเทคโนโลยีที่เป็น “แนวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็ง” ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยนายแพทย์ Gideon Bosker ในฐานะซีอีโอ และศาสตราจารย์ Andrea Califano ผู้ดำรงตำแหน่ง Clyde and Helen Wu Professor of Chemical Systems Biology และประธานภาควิชาชีววิทยาระบบแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ทั้งนี้ เทคโนโลยีของบริษัทได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ Califano ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

DarwinHealth ใช้อัลกอริทึมชีววิทยาระบบอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อจับคู่ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายกับยาและชุดยาที่มีแนวโน้มให้ผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด “ในทางกลับกัน อัลกอริทึมเดียวกันนี้ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของยาและสารประกอบที่ยังไม่ทราบประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในมนุษย์ รวมถึง NCTs” นายแพทย์ Bosker กล่าว “นับเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับบริษัทยาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสารประกอบของตน และค้นพบ NCTs ที่มีประสิทธิภาพเชิงกล รวมถึงสารประกอบสำหรับรักษาเนื้องอก”

พันธกิจของ DarwinHealth คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีรากฐานมาจากชีววิทยาระบบเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางคลินิกของการรักษาโรคมะเร็ง โดยเทคโนโลยีหลักของบริษัทอย่างอัลกอริทึม VIPER สามารถระบุโมดูลของโปรตีนควบคุมหลักที่ถูกถักทอไว้อย่างแน่นหนา ซึ่งเป็นการรักษารูปแบบใหม่และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็ง ระเบียบวิธีนี้ถูกนำไปใช้ในสองส่วน หนึ่งคือ เทคโนโลยีของ DarwinHealth สนับสนุนการจำแนกอย่างเป็นระบบและการตรวจสอบความถูกต้องของเป้าหมายที่สามารถรับยาได้ภายใต้ตรรกะการควบคุมของเซลล์มะเร็งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นเราและพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ของเราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการรูปแบบใหม่โดยอาศัยการพึ่งพาและกลไกของเนื้องอกขั้นพื้นฐานและขั้นที่เป็นสากลมากขึ้น และสอง จากมุมมองด้านการพัฒนาและการค้นพบยาใหม่ เทคโนโลยีเดียวกันนี้สามารถระบุเป้าหมายใหม่ที่รับยาได้โดยอาศัย Master Regulator และ Upstream Modulator ของเซลล์เป้าหมายเหล่านั้น วิธีการรักษาโรคมะเร็งของ DarwinHealth ซึ่งเน้นการระบุและกำหนด Tumor Checkpoint ได้มอบโซลูชันและโรดแมปที่สำคัญที่สุดเพื่อความก้าวหน้าในการคิดค้นยาและการรักษาโรคมะเร็งที่เน้นความแม่นยำ

แนวทางการแพทย์แม่นยำอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ DarwinHealth ได้รับการสนับสนุนจากบทความทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดยผู้นำทางวิทยาศาสตร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงดร. Mariano Alvarez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ DarwinHealth ผู้ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่สำคัญของบริษัท โดยกลยุทธ์อันเป็นกรรมสิทธิ์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านพันธุวิศวกรรมย้อนกลับและการวิเคราะห์ตรรกะการควบคุมและการส่งสัญญาณทั่วทั้งจีโนมของเซลล์มะเร็ง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองผ่านการจำลอง การทดลองหลอดแก้ว และการทดลองในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมอบแพลตฟอร์มการคันพบและจำแนกลักษณะของยาแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่ออธิบาย ขับเคลื่อน และตรวจสอบทิศทางการพัฒนายาอย่างแม่นยำ เพื่อบรรลุศักยภาพทางคลินิกและการค้าอย่างเต็มที่ สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.DarwinHealth.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/966600/DarwinHealth_Logo.jpg