Compliance Solutions Strategies ได้รับการจัดเป็นหนึ่งใน AIFinTech 100

CSS ได้รับการยกย่องในด้านเทคโนโลยีและโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยลูกค้ายกระดับจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับกลวิธีเป็นระดับกลยุทธ์

Compliance Solutions Strategies (“CSS”) แพลตฟอร์มชั้นนำด้าน RegTech (เทคโนโลยีการกำกับดูแล) ซึ่งให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อช่วยบริษัทบริการทางการเงินในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับการจัดเป็นหนึ่งใน AIFinTech100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับประจำปีโดย FinTech Global และดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและนักวิเคราะห์ เพื่อเชิดชูบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีในเชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรม ตลอดจนสร้างแนวทางที่ประหยัดต้นทุนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่คุณค่าของบริการทางการเงิน

การใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลได้เพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่สถาบันการเงินดำเนินการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลเพื่อยกระดับข้อมูล เทคโนโลยี และปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเพื่อลดความเสี่ยงและเปลี่ยนกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือให้กลายเป็นอัตโนมัติ

ในการได้รับคัดเลือกเป็น AIFinTech100 ในครั้งนี้ CSS แสดงให้เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท CSS มุ่งขยายและให้บริการโซลูชันกระบวนการอัตโนมัติและเทคโนโลยีข้อมูลระดับแนวหน้าของตลาดเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มเชิงนวัตกรรมครบวงจรของบริษัท การดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วย

– การปรับปรุงโซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางของแพลตฟอร์ม CSS ได้แก่ Regulatory Book of Record (RBOR)

– ระบบกระบวนการอัตโนมัติและ Workflow สำหรับโซลูชัน Fund Reporting แบบบูรณาการระดับโลกของ CSS ซึ่งสนับสนุนการทำและเผยแพร่สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน (Factsheet) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus) และเอกสารสำคัญอื่นๆสำหรับนักลงทุน อย่างเช่น UCITS KIID และ PRIIPs KID พร้อมทั้งสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG disclosure) ตามระเบียบข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนสำหรับภาคการเงินของสหภาพยุโรป (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation)

– การเปิดตัวโซลูชันก่อนการซื้อขายสู่ตลาดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับการติดตามสถานะภายใต้การจำกัดการถือครองสูงสุด (Position limit) ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัตโนมัติ

– เทคโนโลยีที่ใช้ AI เป็นหลักเพื่อสร้างโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตามเว็บมืด (Dark web)

– การพัฒนาและปรับปรุงระบบ rule engine อัตโนมัติในทั้งแพลตฟอร์ม CSS เพื่อให้เอื้อต่อการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการสนับสนุนข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลระดับโลก

“เราตื่นเต้นที่ได้รับการจัดเป็นหนึ่งในบริษัทฟินเทคที่มีการพัฒนานวัตกรรมมากที่สุดในโลก” Doug Morgan ซีอีโอของ CSS กล่าว “CSS มุ่งร่วมมือกับสถาบันผู้จัดการสินทรัพย์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) บริษัทลงทุนหุ้นนอกตลาด (private equity) และบริษัทประกัน เพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูลที่ยืดหยุ่นพร้อมทั้งสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเร่งการดำเนินการตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล”