Code-Create เปิดตัว AiDA โดย AiDLab แพลตฟอร์ม AI ด้านแฟชั่นแห่งแรกของโลกสำหรับการออกแบบดั้งเดิมไร้ขีดจำกัดตามแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ของนักออกแบบ

Mixi องค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาสไตล์ที่ระบุ Pantone 2,300 สีและเปิดใช้งานการติดแท็กอัตโนมัติด้วยคุณลักษณะของแฟชั่นกว่า 230 รายการ

312770-Code.jpg.jpeg