CGTN: เผิง ลี่หยวน ผลักดันการส่งเสริมการศึกษาและการแก้ปัญหาความยากจนในสตรี

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นางเผิง ลี่หยวน ภริยาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวปราศรัยผ่านวิดีโอออนไลน์ในงานประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาและแก้ปัญหาความยากจนในสตรี ซึ่งจัดโดยองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization หรือ SCO)

ในฐานะทูตพิเศษขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ในด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรี นางเผิงได้กล่าวว่าการขจัดความยากจนและการแสวงหาความสุขเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันถึง และหากได้รับการศึกษา ความรู้ และทักษะ ผู้หญิงก็จะสามารถพาให้ตัวเองหลุดพ้นจากความยากจนได้

นางเผิงกล่าวว่า ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ ประเทศจีนจึงประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาความยากจนสุดขีด และได้พาสตรีชาวจีนหลายร้อยล้านรายให้หลุดพ้นจากความยากจน พร้อมระบุว่า จีนได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนร่วม และผู้มีบทบาทในการแก้ปัญหาความยากจน

นางเผิงกล่าวว่าการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสตรีจะได้รับการผลักดันอย่างมาก หากประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากองค์กรทางสังคมและหากประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนช่วยด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

นางเผิงระบุว่า รัฐบาลของมณฑลกุ้ยโจวได้สนับสนุนให้สตรีกว่า 500,000 คนทำงานที่บ้านด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมงานฝีมือสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ อีกทั้งยังกล่าวถึงการที่เด็กผู้หญิงที่ยากจนกว่า 3 ล้านรายได้สำเร็จการศึกษาผ่านโครงการ Spring Bud Project ที่มีการมอบเงินอุดหนุนทั่วประเทศ และได้เล่าถึงเรื่องของครูจาง กุ้ยเหมยที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมปลายเรียนฟรีในพื้นที่ยากจน ซึ่งได้ช่วยให้เด็กผู้หญิงเกือบ 2,000 คนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ในโลกปัจจุบันยังมีสตรี 435 ล้านคนอยู่ในภาวะยากจน และยังมีช่องว่างระหว่างเพศในด้านการศึกษาอย่างชัดเจน นางเผิงกล่าว พร้อมระบุว่าวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆในการแก้ปัญหาความยากจนในสตรี

นางเผิงกล่าวว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การก่อตั้ง SCO ผู้หญิงจากประเทศสมาชิกได้ยึดถือ “จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้” ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาของสตรี ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความร่วมมือของ SCO

เราต้องผนึกรวมความรักของเราและดำเนินบทบาทที่นำไปสู่ผลในระยะยาว เสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาและแก้ปัญหาความยากจนในสตรี ผลักดันให้การศึกษาสาดแสงแห่งความหวังสำหรับสตรีและทำให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีได้มากขึ้น นางเผิงกล่าว

งานประชุมนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีน (All-China Women’s Federation หรือ ACWF), คณะกรรมาธิการเพื่อนบ้านที่ดี (Committee of Good-Neighborliness), กลุ่มมิตรภาพและความร่วมมือแห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Friendship and Cooperation of the SCO) และสำนักเลขาธิการแห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Secretariat of SCO)

https://news.cgtn.com/news/2021-07-20/Peng-Liyuan-addresses-SCO-forum-on-women-s-issues-123aLctgSfS/index.html