Home PR News CGTN: อดีตนาย...

CGTN: อดีตนายกฯ ฝรั่งเศสเชื่อจีนพัฒนานวัตกรรมได้อีกไกลในอนาคต หลังอ่านหนังสือของสี จิ้นผิง

นายฌ็อง-ปีแยร์ ราฟาแร็ง อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส กล่าวถึงหนังสือ “Xi Jinping: The Governance of China” โดยระบุว่า แม้ชาวยุโรปมากมายเชื่อว่าประเทศที่มีอารยธรรมโบราณมักขาดแนวคิดใหม่ ๆ แต่สำหรับประเทศจีนซึ่งมีทั้งอารยธรรมโบราณและอารยธรรมสมัยใหม่นั้น เต็มไปด้วยแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับอนาคต นอกจากนี้ เขาเชื่อว่าการส่งเสริมแนวคิด “planetization” โดยอิง Paris Consensus จะช่วยลดความแตกต่างระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาได้

https://news.cgtn.com/news/2021-05-18/Former-French-PM-sees-more-innovation-from-Xi-s-book-10mEZdBu6K4/index.html

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1531430/image.jpg

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=qoTpLewE-mA

image.jpg