CGTN: สี จิ้นผิง เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนพื้นที่ปลูกป่าไซหานปา (Saihanba Forest Farm) ในมณฑลเหอเป่ยทางภาคเหนือของจีน โดยความพยายามอย่างไม่ลดละของเจ้าหน้าที่ป่าไม้สามชั่วอายุคนได้เปลี่ยนดินแดนอันรกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นป่าที่สร้างโดยมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ในระหว่างการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับฟังรายงานการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นในการปกป้องและฟื้นฟูภูเขา แม่น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทะเลสาบ และทุ่งหญ้า ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย

ป่าปลูกแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ราว 93,000 เฮกตาร์ ซึ่งในยุคทศวรรษ 2490 เกือบจะกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก จนส่งผลให้เกิดพายุทรายที่คุกคามกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง

ในปี พ.ศ. 2505 เจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายร้อยคนได้เริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อชะลอการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอย่างรวดเร็วในพื้นที่ หลังจากความพยายามอย่างหนักตลอดสามชั่วอายุคน พื้นที่ป่าไม้จึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 11.4% เป็น 80% และปัจจุบันเป็นแหล่งส่งน้ำสะอาดกว่า 137 ล้านลูกบาศก์เมตรไปยังเมืองหลวงของจีน

ในระหว่างพิธีการยกย่องผู้ที่มีส่วนร่วมในการเอาชนะความยากจนสุดขีด พื้นที่ปลูกป่าไซหานปาได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบระดับชาติ นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล Champions of the Earth ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ

นายสี จิ้นผิง ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ ตลอดจนรับฟังความพยายามในการสานต่อจิตวิญญาณแห่งไซหานปาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง ไซหานปาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำงานหนักและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอารยธรรมเชิงนิเวศ

รูปแบบการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แม้จะได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่จีนยังคงยืนหยัดต่อต้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบเดิมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ นายสี จิ้นผิง จึงเน้นย้ำถึงแนวทางการพัฒนาที่สำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นคือ “แหล่งน้ำที่ใสสะอาดและเทือกเขาอันเขียวชอุ่มเป็นสมบัติที่ประเมินค่ามิได้”

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะมุขมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศแนวทางในการนำมาตรการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในประเทศ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตั้งแต่ระดับรากฐาน

จีนเรียกร้องให้มีการปลูกต้นไม้และหญ้าตามกฎของระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบนิเวศและความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง

นายสี จิ้นผิง ให้ความสนใจอย่างมากกับการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวคุณภาพสูง และหลายครั้งได้เรียกร้องให้มีความพยายามมากขึ้นในการส่งเสริมการปลูกป่าและปกป้องทรัพยากรป่าไม้

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านป่าไม้และทุ่งหญ้าระบุว่า จีนประสบความสำเร็จในการยับยั้งการขยายตัวของทะเลทราย โดยมีพื้นที่แปรสภาพเป็นทะเลทรายลดลงโดยเฉลี่ย 2,424 ตารางกิโลเมตรต่อปี

https://news.cgtn.com/news/2021-08-24/President-Xi-inspects-forest-farm-in-Hebei-Province-12YMORjQ9yM/index.html

วิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=bwmCnFzc2lU