CGTN: จีน-หมู่เกาะโซโลมอน ประกาศเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน มุ่งยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี

จีนและหมู่เกาะโซโลมอนได้ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านที่มี “ความเคารพซึ่งกันและกันและการพัฒนาร่วมกันเพื่อยุคใหม่” นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระหว่างที่ผู้นำของหมู่เกาะโซโลมอนเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง

นับตั้งแต่จีนและหมู่เกาะโซโลมอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองประเทศก็ได้กลายเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิก แม้ว่าความสัมพันธ์จะเริ่มต้นค่อนข้างช้าก็ตาม ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำของจีน กล่าวเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ ขณะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี มานาสเซห์ โซกาแวร์ ผู้นำของหมู่เกาะโซโลมอน

หมู่เกาะโซโลมอนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนในปี 2562 หลังจากตัดสัมพันธ์กับไต้หวัน และยอมรับหลักการจีนเดียวอย่างเป็นทางการร่วมกับกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

ความร่วมมือที่เฟื่องฟู

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสองประเทศถือเป็นกระบวนทัศน์แห่งเอกภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกันสำหรับประเทศที่มีขนาดต่างกัน และสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

“จีนพร้อมที่จะยกระดับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และกระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหมู่เกาะโซโลมอนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีจะมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และนำประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศมากขึ้น” ผู้นำจีนกล่าว

ข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการระบุว่า จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะโซโลมอน โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 498 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 นอกจากนี้ การส่งออกจากหมู่เกาะโซโลมอนไปยังจีนยังมีสัดส่วนมากถึงสองในสามของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ

ประธานาธิบดีจีนกล่าวเสริมว่า จีนยินดีที่จะรับประกันการพัฒนาและเสถียรภาพในระยะยาวของหมู่เกาะโซโลมอน และพร้อมที่จะแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน กับยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่เกาะโซโลมอน พ.ศ. 2578 (Solomon Islands’ Development Strategy 2035) ไปจนถึงขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติในด้านต่าง ๆ และเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากหมู่เกาะโซโลมอน

“จีนกำลังสนับสนุนให้วิสาหกิจจีนจำนวนมากขึ้นเข้าไปลงทุนและทำธุรกิจในหมู่เกาะโซโลมอน นอกจากนั้นยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคโดยไม่มีข้อผูกมัดทางการเมือง” นายสี จิ้นผิง กล่าว พร้อมกับเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายขยายการแลกเปลี่ยนฉันมิตรในด้านต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาลและการศึกษา และกล่าวว่าจีนสนับสนุนหมู่เกาะโซโลมอนในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแปซิฟิกเกมส์ ครั้งที่ 17

“เคารพอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน”

ในระหว่างการหารือร่วมกัน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า จีนเคารพอำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างเต็มที่ และสนับสนุนความเท่าเทียมกันของทุกประเทศ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

เขาเน้นย้ำว่า จีนเคารพเจตจำนงของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และจะปรึกษาหารือกันมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนแบ่งปันผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ จีนยังเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยส่งเสริมความหลากหลายและความงามร่วมกันของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน จีนยังเคารพความเป็นเอกภาพและการพึ่งพาตนเองของประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และสนับสนุนให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก พ.ศ. 2593 (2050 Strategy for the Blue Pacific Continent) เพื่อสร้างภาคพื้นแปซิฟิกที่สงบสุข กลมกลืน ปลอดภัย อยู่ร่วมกันได้ และเจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ ผู้นำจีนยังชื่นชมหมู่เกาะโซโลมอนที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียว รวมทั้งสนับสนุนหมู่เกาะโซโลมอนในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของชาติ และสนับสนุนเส้นทางการพัฒนาที่หมู่เกาะโซโลมอนเลือกเอง

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนตั้งใจจะดูแลกิจการในประเทศให้ดี ขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก ผู้สนับสนุนการพัฒนาโลก และผู้ปกป้องระเบียบโลกตลอดไป

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนตระหนักดีว่าประเทศต่าง ๆ ในหมู่เกาะแปซิฟิกต้องเผชิญกับความท้าทายรุนแรงอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จีนจึงพร้อมที่จะยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น บริการอุตุนิยมวิทยา การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ และพลังงานสะอาด เพื่อช่วยให้ประเทศเหล่านี้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้ เขายังกล่าวด้วยว่า จีนยินดีที่จะเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือกับหมู่เกาะโซโลมอน ส่งเสริมลัทธิพหุภาคีอย่างแท้จริง ปกป้องความถูกต้องและความยุติธรรมระหว่างประเทศ ร่วมกันต่อต้านแนวคิดแบบสงครามเย็นและลัทธิครอบงำ ตลอดจนปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายกรัฐมนตรีโซกาแวร์ของหมู่เกาะโซโลมอน กล่าวว่า การตัดสินใจสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง โดยความสัมพันธ์ทวิภาคีประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จีนได้กลายเป็นหุ้นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะโซโลมอน และเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่เชื่อถือได้

นายกรัฐมนตรีโซกาแวร์เน้นย้ำว่า หมู่เกาะโซโลมอนยึดมั่นในหลักการจีนเดียว และปรารถนาที่จะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างใกล้ชิดกับจีนต่อไป ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม และอื่น ๆ ไปจนถึงร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น พร้อมกับยืนยันว่าหมู่เกาะโซโลมอนต่อต้านการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางหรือมีเป้าหมายที่จะขัดขวางการพัฒนาของจีน

https://news.cgtn.com/news/2023-07-10/Xi-meets-with-Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare-1lkcndnfqiA/index.html

วิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=ZkAMlIa-4tQ

PR_2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: media123

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้