CGTN: จีนให้คำมั่นนำ “ความยั่งยืนถาวรและการพัฒนาคุณภาพสูง” ไปสู่ทิเบต

เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนบริสุทธิ์ผืนสุดท้ายของโลก” และ “หลังคาโลก” ฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการปลดปล่อยทิเบตอย่างสันติในปีนี้ ด้วยแผนการพัฒนาอนาคตของทิเบตที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น

ในการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับทิเบตเมื่อปีที่แล้ว จีนได้กำหนดทิศทางนโยบายสำหรับการสร้างภูมิภาคสังคมนิยมยุคใหม่ที่ทันสมัย มีความเป็นหนึ่งเดียว เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม กลมกลืน และสวยงาม

สันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนของทิเบต ตลอดจนการพัฒนาอารยธรรมระบบนิเวศ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสูง เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทิเบตของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการปลดปล่อยทิเบตอย่างสันติ

การพัฒนาทิเบต ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกสำหรับรัฐบาลกลาง โดยนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศในปี 2556 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการกลางทหารด้วยนั้น ได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาทิเบต มีการเตรียมการเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาชายแดน การคุ้มครองระบบนิเวศ และความเป็นเอกภาพของชาติพันธุ์ในทิเบต ซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของธรรมาภิบาล เสถียรภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ยึดมั่นในการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศ

เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางถึงสนามบิน Nyingchi Mainling Airport และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จากนั้น ผู้นำจีนได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำ Nyang เพื่อตรวจสอบการอนุรักษ์ระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำ Yarlung Zangbo และลำน้ำสาขาของแม่น้ำ Nyang

ทิเบตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีในปี 2563 ตามรายงานของกรมนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของทิเบต

ในการกล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุมหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทิเบตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ย้ำความเชื่อของเขาที่ว่า “น้ำใสและภูเขาเขียวชอุ่มเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้” พร้อมกับผลักดันให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตให้มากขึ้น

“เราควรให้ความสำคัญอย่างแน่วแน่ต่อระบบนิเวศและดำเนินการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสู่ความทันสมัยโดยเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และปกป้องสิ่งแวดล้อมของทิเบต” เขากล่าว

ภายในสิ้นปี 2563 ทิเบตได้สร้างเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 47 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 412,200 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาค

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพสูง

“คุณภาพสูง” เป็นอีกคำสำคัญในแผนพัฒนาทิเบต ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้สรุปองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการนี้ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของชาติและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ ปรับปรุงชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างการป้องกันชายแดน และรักษาความมั่นคงชายแดน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า กระบวนการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้านได้เริ่มขึ้นแล้ว และบัดนี้ ทิเบตได้มาถึงจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในแง่ของการพัฒนา พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวบรวมและสานต่อความสำเร็จของจีนในการบรรเทาความยากจน รวมทั้งการรับประกันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไปสู่การฟื้นฟูชนบท

ในระหว่างเดินทางเยือนทิเบต ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การวางผังเมือง หมู่บ้าน และสวนสาธารณะในหลินจือ (Nyingchi) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาเมือง แผนการฟื้นฟูชนบท และการสร้างสวนสาธารณะ

เนื่องด้วยการขนส่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้นำจีนจึงเดินทางไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟหลินจือ เพื่อดูการออกแบบทางรถไฟเสฉวน-ทิเบต และการให้บริการของเส้นทางรถไฟช่วงลาซา-หลินจือ จากนั้นจึงขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังลาซา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของทิเบต

เส้นทางรถไฟลาซา-หลินจือ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้ว โดยเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของทิเบต

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่แท้จริงของทิเบต พร้อมกล่าวว่ากระบวนการปฏิรูปและเปิดประเทศควรมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะต้องเร่งการก่อสร้างทางรถไฟ ทางหลวง และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้นำจีนยังผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาฐานพลังงานสะอาดระดับชาติ

เนื่องจากความมั่นคงและเสถียรภาพของทิเบตมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาโดยรวมของทั้งประเทศ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จึงเน้นย้ำด้วยว่า งานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทิเบตจะต้องมุ่งเน้นไปที่การปกป้องเอกภาพของชาติ และการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางชาติพันธุ์

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการชาติพันธุ์และศาสนาที่วัดเดรปุง (Drepung Monastery), ถนนบาร์กอร์ (Barkhor Street) และจัตุรัสพระราชวังโปตาลา (Potala Palace Square) ในเมืองลาซา โดยผู้นำจีนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ โดยให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และช่วยให้พุทธศาสนาของทิเบตปรับตัวเข้ากับสังคมแบบสังคมนิยม

https://news.cgtn.com/news/2021-07-23/Xi-Jinping-inspects-southwest-China-s-Tibet-127IZgyrmpi/index.html

วิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=9HpdMmzeFSg