CGTN: จีนให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญา พร้อมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขงจื๊อกล่าวไว้เมื่อกว่า 2,000 ปีที่แล้วว่า “หยานปีซินซิงปีกั๋ว” ซึ่งหมายความว่า “คนเราต้องรักษาคำพูดและมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน”

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า อารยธรรมจีนเน้นย้ำว่า “ต้องรักษาคำพูด ต้องทำตามคำมั่นสัญญา” และ “คนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ”

จีนยังคงยึดมั่นในวลีดังกล่าวตลอดกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจีนทำตามคำมั่นสัญญาอย่างไร

รักษาคำมั่นสัญญา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการปกครองของจีน โดยมีการพัฒนาขึ้นทุก ๆ ห้าปีนับตั้งแต่ปี 2496 เพื่อกำหนดเป้าหมายการเติบโตและนโยบายการพัฒนาของประเทศ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาและใช้งานรวม 13 ฉบับ แม้จะมีการยกเว้นในช่วงปี 2506 ถึง 2508 ก็ตาม

ตัวอย่างเช่น การต่อสู้กับความยากจนในประเทศ ด้วยการนำพาชาวบ้านในชนบททั้งหมดหลุดพ้นจากความยากจนภายในปี 2563 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) โดยผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชนบทเกือบ 100 ล้านคนได้ก้าวขึ้นมาอยู่เหนือเส้นแบ่งความยากจนในปี 2563 หลังการดำเนินงานต่อเนื่องยาวนาน 8 ปี

นอกจากนี้ จีนยังรักษาคำมั่นสัญญาในพันธกิจระดับโลก

ในการประชุมโลกร้อนที่โคเปนเฮเกน (Copenhagen Summit) เมื่อปี 2552 นั้น จีนตั้งเป้าว่าภายในปี 2563 จีนจะใช้พลังงานที่ไม่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระดับ 15% และลดความเข้มข้นของคาร์บอน 40-45% เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งข้อมูลสถิติของจีนในปี 2562 ระบุว่าจีนทำได้ 15.3% และ 48.1% ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าจีนบรรลุเป้าหมายและทำได้เกินเป้าหมายก่อนกำหนดเวลา

นอกจากนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ระบุว่า เมื่อเทียบกับปี 2548 จีนปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง 48% ในปี 2562 ซึ่งหมายความว่าจีนบรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดในปี 2563

แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 คือคำมั่นสัญญาใหม่ที่ต้องรักษาให้ได้

ในปี 2564 จีนเริ่มการเดินทางครั้งใหม่เพื่อสร้างชาติสังคมนิยมที่ทันสมัย ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568)

จีนจะบรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในช่วงหลายปีข้างหน้า อาทิ การรักษาอัตราว่างงานในเขตเมืองให้ต่ำกว่าระดับ 5.5% และการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเติบโตแตะ 7% ต่อปี

นอกจากนี้ จีนยังให้คำมั่นว่าจะลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ลง 13.5% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 18% เพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและปูทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนระยะยาวภายในปี 2573

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศเมื่อเดือนเมษายนว่า “จีนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603”

เพื่อบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ จีนจำเป็นต้องทำงานอย่างหนักตามคำมั่นสัญญา

“ภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 เราต้องเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เราต้องพยายามอย่างหนักเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และเราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับปัญหาปากท้องซึ่งประชาชนส่วนใหญ่กังวล ด้วยการใช้มาตรการที่ตรงเป้ากว่าเดิม ทยอยผลักดันพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้า และทำงานอย่างหนักต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คนของเราสมหวัง มีความสุข และมีความมั่นคงมากขึ้น” นายสี จิ้นผิง กล่าว

https://news.cgtn.com/news/2021-05-17/China-s-promises-matter-it-delivers-on-its-commitments–10kQinMPMD6/index.html

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=3y62w38R8QE