Home PR News CellCarta ขยา...

CellCarta ขยายขีดความสามารถด้านตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

CellCarta และ Olink Proteomics AB ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์เพื่อให้บริการ Olink(R) Target 96 & Target 48 แก่ลูกค้าภาคเภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับการแสดงปริมาณตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโปรตีนเป้าหมายในการทดลองทางการแพทย์

CellCarta เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ให้บริการทางการแพทย์แม่นยำ บริษัทสั่งสมประสบการณ์ในด้านแมสสเปกโตรเมทรีมากว่า 20 ปี โดยยังคงลงทุนในด้านตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อยกระดับความเข้าใจโรคและสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคนิครักษา CellCarta ได้เข้าซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ Olink(R) Signature Q100 และได้รับการสนับสนุนในลักษณะความร่วมมือกับ Olink ส่งผลให้ CellCarta กลายเป็น CRO ทางคลินิกรายแรกของโลกที่ให้บริการเทคโนโลยีนี้ โดยคุณ Nick Wright ประธานและซีโอโอสากลของ CellCarta กล่าวว่า “การเติมเต็มแพลตฟอร์มแมสสเปกโตรเมทรีของเราเข้ากับเทคโนโลยี Proximity Extension Assay (PEA) จาก Olink จะเปิดโอกาสให้เราได้สนับสนุนลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ทางโปรตีโอมิกส์อันครอบคลุมเพื่อใช้ทดลองทางคลินิก ในขณะที่แวดวงเวชศาสตร์ปริวรรตกำลังหันไปใช้การวิเคราะห์แบบพหุโอมิกส์เพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคนิครักษา เราเล็งเห็นศักยภาพของ Olink และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของเรา (การตรวจสอบติดตามภูมิคุ้มกัน จุลพยาธิวิทยา และจีโนมิกส์) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า”

แพลตฟอร์ม Olink มอบเทคนิคที่รอบด้านเหนือชั้น ในการแสดงปริมาณตัวชี้วัดชีวภาพระดับโปรตีนโดยใช้ตัวอย่างน้อยที่สุด และมีความไวและจำเพาะเหนือชั้น ครอบคลุมช่วงไดนามิกได้กว้าง เทคโนโลยี PEA ของ Olink แตกต่างจากแพลตฟอร์มตรวจจับโปรตีนมัลติเพล็กซ์แบบอื่น ๆ เนื่องจากมีความจำเพาะสูง ด้วยการหลีกเลี่ยงการจับข้ามกันหรือการแทรกแซงเมื่อแสดงผลลัพธ์สัญญาณ โดยใช้แนวทางรับรองแบบคู่ขนานด้วยการติดฉลากดีเอ็นเอสายสั้นกับแอนติบอดีที่คู่กัน

Olink ตอบโจทย์ความต้องการเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับการทำโปรตีโอมิกส์ระดับการแพทย์ และเป็นเทคโนโลยีสำคัญในแวดวงที่ตัวชี้วัดทางชีวภาพที่พบนั้นส่วนใหญ่มีจำนวนน้อย เช่น ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ในความร่วมมือครั้งนี้ CellCarta จะนำแพลตฟอร์ม Q100 มาไว้ในห้องปฏิบัติการ CAP/CLIA เพื่อตอบสนองความต้องการตัวชี้วัดทางชีวภาพทางโปรตีโอมิกส์สำหรับการทดลองทางคลินิก และรองรับการวิเคราะห์แบบพหุโอมิกส์ด้วยซอฟต์แวร์ CellEngine(TM) ทั้งนี้ CellCarta มีการดำเนินงานทั่วโลก โดยมีศูนย์อยู่ในสหรัฐ แคนาดา เบลเยียม ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นำแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนลูกค้าในโครงการทางคลินิกระดับโลก

Jon Heimer ซีอีโอของ Olink Proteomics กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นในการร่วมมือทางกลยุทธ์กับ CellCarta เพื่อทำให้โซลูชันตัวบ่งชี้ทางชีวภาพระดับโปรตีนของเราเป็นที่เข้าถึงได้กว้างขึ้น CellCarta มีความเพียบพร้อมในตลาดบริการทางเภสัชภัณฑ์ในฐานะ CRO เฉพาะทางชั้นนำ และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแล้วสำหรับความร่วมมือนี้ เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพระดับโปรตีโอมิกส์ในตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองทางการแพทย์ การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ควบคู่กับเทคโนโลยีแกนหลักอื่น ๆ ในโครงการหาตัวชี้วัดทางคลินิกนั้น จะเข้ามาเพิ่มมูลค่าและได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่มีแต่การวิเคราะห์แบบพหุโอมิกส์ที่แท้จริงเท่านั้นที่ทำได้”

CellCarta-J.jpg