Home PR News CCTV+: สี จิ้...

CCTV+: สี จิ้นผิง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่มีความซื่อสัตย์และสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่ยึดมั่นในอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ต่อพรรค แสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง รับผิดชอบในหน้าที่ ตลอดจนมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นกระดูกสันหลังของสังคมซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพรรคและประชาชนให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ

นายสี จิ้นผิง กล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่และวัยกลางคน ณ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าสถาบันการปกครองแห่งชาติ

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นในอุดมการณ์อันสูงส่งและความเชื่ออันแรงกล้ามาโดยตลอด โดยอุดมการณ์และความเชื่อดังกล่าวหมายถึงความเชื่อในลัทธิมาร์กซ์ อุดมการณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์ และอุดมการณ์ของระบอบสังคมนิยมแบบจีน

เขากล่าวว่า ความซื่อสัตย์ต่อพรรคเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของอุดมการณ์และความเชื่อดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่าความซื่อสัตย์มีมาตรวัดที่ชัดเจนยามบ้านเมืองสงบสุข นั่นคือ การสนับสนุนผู้นำพรรคและปกป้องฝ่ายบริหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างกล้าหาญ ตลอดจนสนับสนุนการรวมอำนาจการบริหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นอกจากนี้ นายสี จิ้นผิง ยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่ทำงานในขั้นพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ยอมรับทั้งคำชื่นชมและคำติเตียน เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์จริงอย่างถ่องแท้

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การปฏิบัติตามหน้าที่และการแบกรับความรับผิดชอบของตนเองคือสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณค่า

ขณะเดียวกัน การยึดมั่นในหลักปฏิบัติยังเป็นคุณสมบัติสำคัญของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และเป็นมาตรฐานสำคัญในการประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน

นายสี จิ้นผิง เตือนว่ามีความเสี่ยงและความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่จีนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการฟื้นฟูประเทศครั้งใหญ่ พร้อมกับเตือนเจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่ว่า “อย่าหลงระเริงกับภาพลวงตาและต้องกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรค”

“สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ต้องมีคุณสมบัติ ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ จึงจะไม่ถูกครอบงำโดยความคิดที่ไม่ถูกต้อง ไม่หวั่นไหวต่ออันตราย และไม่ขี้ขลาดตาขาว” เขากล่าว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่มีความเคารพในพรรค ประชาชน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนให้ความสำคัญสูงสุดกับพรรคและประชาชน

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

2-eobTHnRVLkOB.jpg