Cambridge English ได้รับการสนับสนุนจาก NEAS ในออสเตรเลีย

การรับรองคุณสมบัติการสอน (CELTA) และการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (LINGUASKILL) จาก Cambridge Assessment English ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพสูงจาก NEAS ในออสเตรเลีย ผู้นำระดับโลกด้านการรับรองคุณภาพสำหรับชุมชนการสอนภาษาอังกฤษ

การรับรองคุณสมบัติการสอนยอดนิยม CELTA และคอร์สออนไลน์ CELTA Course ได้รับการสนับสนุนพร้อมกับ Linguaskill การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Cambridge โดยเป็นการเชิดชูในหมวดผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ (Quality Products and Services) ซึ่งบ่งชี้ว่าบริการเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ของ NEAS องค์กรอิสระที่ให้การรับรองคุณภาพในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 25 ปี

ผู้เชี่ยวชาญจาก Cambridge กล่าวว่า การเชิดชูครั้งนี้ชี้ว่า Cambridge ให้ความสำคัญกับคุณภาพอย่างจริงจังเพียงใดในการพัฒนาคอร์สและการทดสอบต่าง ๆ

การรับรองคุณสมบัติการสอน CELTA เป็นมาตรฐานระดับแนวหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทั่วโลก และยังใช้เป็นมาตรฐานหลักในการเฟ้นหาบุคลากรด้านการสอน ผู้บริหารจัดการในสถาบันการศึกษามักต้องการผู้ผ่านหลักสูตร CELTA ในการรับตำแหน่งการสอน โดยคุณภาพและความน่าเชื่อถือของคอร์สในหลักสูตรนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาผู้สมัครที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คอร์สออนไลน์ CELTA ยังช่วยให้ครูที่มีความมุ่งมั่นสามารถเรียนคอร์สนี้ได้แม้ในช่วงวิกฤตโรคระบาด

CELTA เป็นการรับรองคุณสมบัติการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก และเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างมากที่สุด โดย 3 ใน 4 ของงานสอนภาษาอังกฤษกำหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการรับรอง CELTA ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคนิคที่ปฏิบัติได้จริง และมีการฝึกการสอนกับกลุ่มผู้เรียนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจสำหรับการเริ่มสอนในเวลาเพียง 4 สัปดาห์

การทดสอบ Linguaskill ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ก้าวหน้าและเป็นการทดสอบออนไลน์ที่รวดเร็วและสะดวกสบายในการช่วยให้องค์กรต่างๆทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การทดสอบนี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเป็นการทดสอบทักษะทางภาษา 4 ด้าน ประกอบด้วยการพูด, การเขียน, การอ่าน และการฟัง สามารถทราบผลการทดสอบที่แม่นยำภายใน 48 ชั่วโมง และง่ายต่อการจัดสอบในทุกที่ทุกเวลา รวมถึงที่บ้านของผู้รับการทดสอบ นอกจากนี้ผลการทดสอบยังสอดคล้องกับ Common European Framework of Reference (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติในการระบุทักษะทางภาษา

การเชิดชูครั้งนี้ยกระดับความมั่นใจในแนวทางของ Cambridge และชี้ว่าคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของ Cambridge Assessment English การมุ่งเน้นคุณภาพเช่นนี้ช่วยเน้นย้ำว่าเราเป็นผู้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการสอน การเรียน และการประเมินทั่วโลก

https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/celta/

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/

https://www.cambridgeenglish.org/

PR-News1.jpg