Boies Schiller Flexner ประกาศรวมกลุ่มนักลงทุนนานาชาติเพื่อเรียกคืนความเสียหายจาก Greensill / Credit Suisse Supply Chain Finance Funds

การรวมกลุ่มนักลงทุนนานาชาติ

ภาพรวม

Boies Schiller Flexner (UK) LLP (“BSF”) กำลังสร้างกลุ่มนักลงทุนจากทั่วยุโรปและเอเชียที่ลงทุนในกองทุน Supply Chain Finance Funds (“SCFFs) มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐของ Credit Suisse โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้กลุ่มนักลงทุนติดตามการดำเนินการของ Credit Suisse ในการเรียกคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือลงทุนกับ Greensill Capital ซึ่งอาจรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีหากจำเป็น

บริษัทพิจารณาเห็นว่านักลงทุนสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อ Credit Suisse สำหรับการบิดเบือนความจริงและการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทแก่ผู้ลงทุน (mis-selling) และจึงควรมีการประสานงานกันในเขตอำนาจศาลต่างๆ นักลงทุนสามารถติดต่อ greensill@bsfllp.com เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเป็นมา

หน่วยงานของ Credit Suisse รุกทำการตลาดและขายหน่วยลงทุน SCFFs ในรูปแบบของหน่วยลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและเทียบเท่าเงินสด แต่ในความเป็นจริง สินทรัพย์ของ SCFF คือหุ้นกู้ที่ค้ำประกันโดยลูกหนี้การค้าในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งได้มาและจัดโครงสร้างโดย Greensill Capital

ในเดือนมีนาคม 2564 Greensill Capital ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายหลักและเป็นบริษัทเงินทุนของกลุ่ม Greensill ได้หยุดการซื้อขายและเข้าสู่กระบวนการจัดการสินทรัพย์ โดยในขณะที่ข้อเท็จจริงต่างๆ ยังคงปรากฏขึ้นนั้น ดูเหมือนว่าจะมีความผิดพลาดหลายครั้งซึ่งนำไปสู่การล่มสลาย ซึ่งรวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจบางประเภทมากเกินไป การจัดหาแหล่งเงินทุนจากลูกหนี้ในอนาคต (และปัจจุบัน) ที่มีความเสี่ยง และการไม่สามารถรักษาความคุ้มครองของการประกันภัยเอาไว้ได้

SCFFs ถูกปิดโดย Credit Suisse ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และกองทุนกำลังถูกชำระบัญชี โดยคาดว่าจะมีส่วนขาดจำนวนมากที่จะต้องชำระคืนนักลงทุนในกองทุน

กลุ่มนักลงทุน

BSF กำลังรวบรวมกลุ่มนักลงทุนนานาชาติเพื่อวางแผนกลยุทธ์การดำเนินคดีที่สอดคล้องตามสัดส่วน เพื่อเรียกคืนความเสียหาย ซึ่งได้แก่ส่วนขาดที่จะไม่ได้รับคืนผ่านการไถ่ถอนจาก Greensill คาดว่ากลยุทธ์การดำเนินคดีนี้จะครอบคลุมเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องทั่วยุโรปและเอเชีย โดย BSF ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินคดีทั่วโลก

นักลงทุนจะมีสิทธิเข้าร่วมกลุ่มนักลงทุน หากถือหุ้นหรือผลประโยชน์ในหุ้นใน SCFFs ได้แก่ (i) Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund, (ii) Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund, (iii) Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance Investment Grade Fund และ (iv) Credit Suisse Supply Chain Finance Finance Investment Grade ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือ ณ เวลาที่เข้าร่วมกลุ่ม

ไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาล: นักลงทุนทั่วยุโรปและเอเชียสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้

กลยุทธ์การดำเนินคดี

กลุ่มนักลงทุนจะได้รับการเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อเรียกร้องการชำระคืนสูงสุดในส่วนที่เกี่ยวกับ SCFFs พร้อมทั้งปกป้องมูลค่าระหว่างกาล แม้ว่าในขณะนี้จะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระคืนผ่าน Greensill และมูลค่าความเสียหายยังไม่ตกผลึก แต่กลยุทธ์การดำเนินคดีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเรียกคืนความเสียหายในส่วนที่ Credit Suisse ต้องรับผิดชอบ ทั้งผ่านการขายหลักทรัพย์และการบริหารพอร์ตโฟลิโอ การดำเนินคดีจะมุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดประเภทแก่ผู้ลงทุนต่อหน่วยงานของ Credit Suisse ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างและการขายหน่วยลงทุน การเรียกร้องการบริหารที่ผิดพลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ SCFFs และการสมคบคิดในวงกว้าง ตลอดจนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิอื่น ๆ

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการดำเนินคดีในอังกฤษ และอาจรวมถึง ลักเซมเบิร์ก และ/หรือสวิตเซอร์แลนด์ โดยใช้ขั้นตอนการบริหารจัดการคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่กลุ่มนักลงทุนในการเรียกร้องร่วมกัน

BSF สามารถให้คำแนะนำโดยละเอียดแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม (และขึ้นอยู่กับระดับความระมัดระวังของผลประโยชน์ของผู้ลงทุนใน SCFFs)

ความเสี่ยง / การซื้อขายในตลาดรอง

มีความสนใจอย่างมากในการระดมทุนของบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินคดี และเพื่อการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง BSF กำลังทำงานร่วมกับหลายฝ่ายในเรื่องนี้ นักลงทุนที่สนใจการซื้อขายในตลาดรองควรได้รับคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการโอนสิทธิและข้อเรียกร้อง ทั้งนี้ BSF สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้ ทีมงานของ BSF ยังสามารถจัดเตรียมการระดมทุนจากบุคคลที่สามสำหรับนักลงทุนที่สนใจ โดยการดำเนินการเพื่อเรียกคืนความสูญเสียดังกล่าวจะไม่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแม้แต่น้อย

BSF

BSF เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดี โดยมีประสบการณ์อย่างมากในด้านสิทธิของเจ้าหนี้ การดำเนินคดีแบบกลุ่ม และกลยุทธ์การดำเนินคดีในเรื่องการปรับโครงสร้างและการล้มละลาย BSF มีประวัติผลงานในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกความผ่านการดำเนินคดีในอังกฤษและทั่วยุโรป BSF และทีมทนายความได้สร้างมูลค่าให้แก่นักลงทุนผ่านกลยุทธ์การดำเนินคดีร่วมกันต่อธนาคารของไอซ์แลนด์ (Kaupthing, Glitnir, Landsbanki), Lehman (สหรัฐและอังกฤษ), การปรับโครงสร้างธนาคารและการล่มสลายของธนาคารในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไซปรัส กรีซ สเปน โปรตุเกสและออสเตรีย และการปรับโครงสร้างองค์กรหลายครั้ง ขณะนี้ BSF อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง Credit Suisse ต่อศาลอังกฤษ เกี่ยวกับคดีหนี้ Proindicus

BSF จะนำทีมโดยนาตาชา แฮร์ริสัน รองประธานและหุ้นส่วนผู้จัดการ และฟิโอนา ฮันทริสส์ ทนายหุ้นส่วน โดย BSF กำลังทำงานร่วมกับที่ปรึกษาในลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

ติดต่อ :

สำหรับสื่อมวลชน :
Camarco
Julia Tilley, Associate Partner
โทร. +44 (0)7815 068 387

สำหรับนักลงทุน :
Natasha Harrison: nharrison@bsfllp.com
BSF Greensill team: greensill@bsfllp.com