Lazada

ASW คึกคัก เข้าเปิดเทรด 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 20.16 %

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณปัญญา นันทกิจตระกูร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และทีมผู้บริหาร บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เนื่องในโอกาสเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ซึ่งได้รับการตอบรับจาก นักลงทุนอย่างคึกคัก โดยเปิดตลาดที่ 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 20.16 % จากราคาไอพีโอ 9.82 บาท ณ บมจ.แอสเซทไวส์