AIS เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5G “คลื่นมากที่สุด สร ้างประโยชน์ให้คนไทยได้มากกว่า”

AIS รุกประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5G หลังชนะการประมูลคว้าคลื่น 5G จำนวนมากที่สุด ครบทั้ง 3 ย่านความถี่ 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz เสริมศักยภาพผู้นำเครือข่ายดิจิทัลอันดับ 1 ตัวจริง พร้อมนำ 5G พลิกโฉมการยกระดับประเทศไทยไปอีกขั้น สร้าง Big Move ก้าวย่างครั้งยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและทรานส์ฟอร์มทุกภาคส่วน ทั้งภาคผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G ที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย

โดย

AIS มีครบทั้งย่านความถี่ต่ำ ย่านความถี่กลาง และย่านความถี่สูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ ประกอบด้วย คลื่น 700 MHz จำนวน 30 MHz (2×15 MHz), คลื่น 2600 MHz จำนวน 100 MHz และคลื่น 26 GHz จำนวน 1200 MHz รวมคลื่นความถี่ 5G ทั้งหมดอยู่ที่ 1330 MHz และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิมที่ AIS มีจำนวนมากที่สุดอยู่แล้ว ส่งผลให้เอไอเอสยังคงยืนหยัด ผู้นำอันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวม 1420 MHz

วันนี้ เครือข่าย AIS 5G คือ เครือข่าย 5G ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นเพียงรายเดียวที่มีจำนวนคลื่นมากที่สุดในแต่ละย่านแล้ว ยังเป็นเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมที่มีปริมาณแบนด์วิธภาพรวมในระดับ World’s Best-In-Class ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการระดับโลกที่ต่างมีแบนด์วิธในปริมาณอย่างน้อย 100 MHz ขึ้นไป อันจะส่งผลให้เครือข่ายของเรามีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ ออกแบบ Solutions , ปรับเปลี่ยน,Tailor Made เพื่อตอบโจทย์แต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในภาพรวมเครือข่าย AIS 5G จะมีความเร็ว Speed ที่สูงกว่าถึง 24 เท่าและมีขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน Capacity ที่มากกว่าถึง 30 เท่า และมี Latency ต่ำกว่าเดิมถึง 10 เท่า