Lazada

AIS ห่วงใยคนไทย ผนึก Prudential มอบความคุ้มครองป ระกันชีวิตไวรัสโคโรนา

AIS ผนึก บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้แก่ลูกค้าเอไอเอส ฟรี! ครั้งแรกของไทย มอบความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท นาน 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณี หรือหากเป็นผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก็ยังได้รับความคุ้มครองชดเชยรายได้ 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเอไอเอสในฐานะ Digital Life Service Provider ที่พร้อมนำบริการดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ลูกค้าเอไอเอสทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ง่ายๆ เพียงกด *638# แล้วกดโทรออก ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นจะได้รับข้อความ SMS พร้อม Link ไปหน้าลงทะเบียนของพรูเด็นเชียล ทำการกรอกข้อมูล และคลิกลงทะเบียน แล้วรอรับ SMS ยืนยัน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนจำกัด 100,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไปจนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน