​โรงงานของ SANY ได้รับการรับรองเป็นโรงงานระดับ Lighthouse

เมื่อไม่นานมานี้ Davos World Economic Forum (WEF) ได้ประกาศรายชื่อโรงงานกลุ่มล่าสุดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงงานระดับ “Lighthouse” ในอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก โดยโรงงานผลิตเครื่องเจาะของ SANY ในกรุงปักกิ่งก็เป็นหนึ่งในโรงงานกลุ่มนี้ ในฐานะโรงงานระดับ Lighthouse ที่ได้รับการรับรองแห่งแรกในแวดวงการผลิตเครื่องจักรกลหนัก

โรงงานระดับ “Lighthouse” เหล่านี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในโลก ซึ่ง Davos World Economic Forum (WEF) และ McKinsey Consulting ได้จัดทำรายชื่อดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 โดยได้ร่วมกันเลือกโรงงาน 90 แห่งทั่วโลกที่มีบทบาทเป็นแสงส่องทางสู่อนาคต สะท้อนให้เห็นตัวอย่างนวัตกรรมการผลิตแบบดิจิทัลในระดับสูงสุด รวมถึงโลกาภิวัฒน์ 4.0 ด้วย

WEF เปิดเผยว่า โรงงานของ SANY ที่กรุงปักกิ่งมีความโดดเด่นอย่างมาก เพราะนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติขั้นสูง ระบบประสานการทำงานของคนกับเครื่องจักร ไปจนถึงเทคโนโลยี AI และ IoT ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 185% ขณะที่ลดเวลานำในการผลิตลงได้ถึง 77% (จาก 30 วัน เหลือ 7 วัน)

จัดตั้งบริษัท SANY Robot Technology

SANY ได้เดินหน้าตามแผนพลิกโฉมสู่ดิจิทัล ส่งผลให้ต้องเปิดบริษัทสาขาขึ้นมาใหม่ในชื่อ SANY Robot Technology Co., Ltd. ซึ่งช่วยขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท SANY Group สู่การบรรลุพันธกิจในการก้าวขึ้นเป็นผู้บุกเบิกการผลิตอัจฉริยะ

ย้อนกลับไปยังปี 2562 เมื่อโรงงานผลิตเครื่องเจาะแห่งนี้กำลังได้รับการอัปเกรดเพื่อก้าวขึ้นเป็นโรงงานระดับ Lighthouse แห่งแรกของอุตสาหกรรมนี้ในระดับสากล ในช่วงเวลานั้นยังไม่มีโรงงานใดบุกเบิกในเรื่องนี้มาก่อน ทำให้ SANY ไม่มีตัวอย่างในการปฏิบัติตาม ทั้งยังไม่มีเทคโนโลยีหรือซัพพลายเออร์ให้พึ่งพาด้วย บริษัท SANY Robot Technology จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสานต่อแผนพลิกโฉมสู่ดิจิทัลของ SANY โดยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างล้ำลึกในการวางแนวคิด ตรวจสอบเทคโนโลยี และก่อสร้าง ทำให้ SANY Robot Technology เติบโตขึ้นควบคู่ไปกับการถือกำเนิดของโรงงานผลิตเครื่องเจาะระดับ Lighthouse

ธุรกิจ Robot Technology ของ SANY ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโกดังสามมิติสำหรับการเก็บเหล็กกล้าแผ่น รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle หรือ AGV) ระบบ 5G ที่รองรับการขนถ่ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากและมีความยาวมาก (27 ม.) ไปจนถึงการประกอบและเชื่อมวัสดุในพื้นที่แคบแบบอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์หลายตัวพร้อมเซ็นเซอร์เลเซอร์ที่คอยทำหน้าที่คุมหุ่นยนต์ให้เชื่อมร่องขนาดใหญ่พร้อมกัน

การปฏิบัติงานในโรงงานแห่งนี้มีความอัจฉริยะตลอดทั้งวงจรการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานโลจิสติกส์ การจัดการโกดัง การเตรียมวัสดุ การเชื่อม แปรรูป ประกอบ และลงสี

สำหรับสิ่งที่อัปเดตล่าสุดนั้นได้แก่ระบบ Intelligent Storage System ซึ่งนำเทคโนโลยี AR และการรู้จำคำพูดมาใช้ โดยผู้ปฏิบัติงานจะได้รับมอบหมายงานหยิบและแจกจ่ายผ่านแว่น AR เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยออกคำสั่งเสียงได้ ไม่ต้องใช้มือ

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1685545/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery.jpg

คำบรรยายภาพ – โรงงานผลิตเครื่องเจาะระดับ Lighthouse ของ SANY

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1685546/SANY_s_light_house_factory_drilling_machinery_1.jpg

คำบรรยายภาพ – โรงงานผลิตเครื่องเจาะระดับ Lighthouse ของ SANY