​เดินหน้าพลิกโฉมเมืองอัลอูลาในซาอุดีอาระเบีย

– Royal Commission for AlUla ลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญร่วมกับ AECOM และกลุ่มกิจการค้าร่วมระดับนานาชาติสัญชาติฝรั่งเศสที่ประกอบด้วย Egis, Assystem และ Setec ในระหว่างการประชุม Future Investment Initiative ในกรุงริยาด

– ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการระดับโลกที่ผสานรวมกับประสบการณ์การออกแบบและการส่งมอบในโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของ RCU อย่างรวดเร็วในการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และครอบคลุมชุมชน

– ในขั้นต้น ทีมผู้บริหารโครงการจะดำเนินการในระยะที่ 1 ของแผนแม่บท RCU มูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองอัลอูลาความยาว 20 กม. และครอบคลุมโครงการพัฒนาที่สำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การต้อนรับ ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมและชุมชน

Royal Commission for AlUla (RCU) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 2 ฉบับ ซึ่งจะช่วยเร่งการฟื้นฟูเมืองอัลอูลาให้เร็วขึ้น ขณะที่กำลังย้ายจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การดำเนินการภายหลังการเปิดตัวแผนแม่บทในเดือนเมษายน 2564

ข้อตกลงร่วมกับ AECOM และกลุ่มกิจการค้าร่วมสัญชาติฝรั่งเศสระดับนานาชาติที่ประกอบด้วย Egis, Assystem และ Setec ได้กำหนดลำดับเวลาการพัฒนาที่ครอบคลุมโดยอิงจากแผนการ 3 ระยะซึ่งใช้เวลาจนถึงปี 2578

การพัฒนาระยะที่ 1 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5.7 หมื่นล้านริยัลซาอุดีอาระเบีย หรือมากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใช้ลงทุนในเขตพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญระยะทางทั้งสิ้น 20 กม. ของเมืองอัลอูลา แผนการนี้ครอบคลุมโครงการด้านสังคม เศรษฐกิจ และความยั่งยืนในศูนย์กลาง 5 แห่ง โดยเน้นที่โครงสร้างพื้นฐาน การต้อนรับ ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคมและชุมชน

Amr AlMadani ซีอีโอของ RCU กล่าวในระหว่างการลงนามข้อตกลงในการประชุม Future Investment Initiative (FII) ครั้งที่ 5 ที่กรุงริยาดว่า “การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาวใหม่ครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตระหนักถึงความทะเยอทะยานของเราในการสร้างมาตรฐานระดับโลกด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พันธมิตรใหม่ของเราจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เราจัดทำแผนการที่มีความละเอียดและได้รับการรับรอง ในขณะที่เราให้ความสำคัญในโครงการระยะที่ 1 นี้ เรายังจะเพิ่มแนวทางแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาในระยะที่ 2 และ 3 เพื่อขับเคลื่อนและรักษาปริมาณนักท่องเที่ยวในระยะยาว

“ในขณะที่เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่จะช่วยในการทำให้เมืองอัลอูลากลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นสำหรับภูมิภาคอาระเบียตะวันตกเฉียงเหนือ เราต้องการพันธมิตรระดับโลกเช่นนี้ที่พร้อมจะอยู่กับเราในระยะยาว และพร้อมแบ่งปันความปรารถนาในการส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้คนในเมืองอัลอูลา และสร้างประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้แก่ผู้มาเยือน”

ความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเร่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในปี 2565 เป็นต้นไป และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการฟื้นฟูเมืองอัลอูลาให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และครอบคลุมชุมชน

Lara Poloni ประธาน AECOM กล่าวว่า “เมืองอัลอูลาเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลก โดยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากกว่า 30,000 แห่ง และเราภูมิใจที่ได้ช่วยให้วิสัยทัศน์ของเมืองนี้เป็นจริงเพื่ออนาคตข้างหน้า ด้วยการร่วมมือกับ RCU นี้ เรามุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการจัดการโครงการระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อส่งมอบมรดกที่ยั่งยืนที่จะพลิกโฉมเมืองอัลอูลาสำหรับผู้คนรุ่นต่อ ๆ ไป”

AECOM จะให้บริการครบวงจรตลอดโครงการฟื้นฟูเมืองอัลอูลา ซึ่งประกอบด้วยการจัดการโครงการระดับผู้บริหารเพื่อรวมกระแสงานและโครงการริเริ่มที่สำคัญทั้งหมดของ RCU เพื่อนำวิสัยทัศน์และผลลัพธ์ของเมืองอัลอูลามาใช้ ตลอดจนบริการสำนักงานส่งมอบโครงการที่จะทำงานร่วมกับ RCU ในการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ และส่งมอบการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างและการดำเนินงาน

AECOM จะเป็นผู้นำกิจกรรมการออกแบบทั้งหมดตั้งแต่การกำหนดมาตรฐาน การส่งมอบระบบนิเวศดิจิทัล คิดค้นนวัตกรรม ดูแลนักออกแบบ และกำหนดขอบข่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ จะมีการจัดการสินทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับตลอดระยะเวลาของโครงการ ควบคู่ไปกับการวัดมาตรฐานและการพัฒนาแผนและโครงการเมืองอัจฉริยะ

การสร้างโอกาสสำหรับชุมชนท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญของแผนพัฒนาเมืองอัลอูลาและแนวทางปฏิบัติของ AECOM บริษัทได้ลงทุนในการฝึกอบรมผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น 400 คนเพื่อให้ได้รับการรับรองด้านวิชาชีพ และจะมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพิ่มเติมและโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ทั้งสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ย้ายไปทำงานในเมืองอัลอูลา

Laurent Germain ซีอีโอของ Egis Group กล่าวในนามของกลุ่มกิจการค้าร่วมสัญชาติฝรั่งเศสว่า “บริษัทที่ได้รับการยอมรับของเรา 3 แห่ง ได้แก่ Egis, Assystem และ Setec มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะแสดงความสามารถของเราให้เป็นที่ประจักษ์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกชุมชนธุรกิจของซาอุดีอาระเบียมาอย่างยาวนาน เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัลอูลา”

ด้าน French Agency for the Development of AlUla (Afalula) เป็นส่วนสำคัญในการรวมกลุ่มกิจการค้าร่วมสัญชาติฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน Gerard Mestrallet ประธานกรรมการของ Afalula กล่าวว่า “ข้อตกลงในวันนี้ทำให้ความร่วมมือระหว่างซาอุดีอาระเบียกับฝรั่งเศส ทั้งโครงการพัฒนาเมืองอัลอูลาและโครงการอื่น ๆ ในซาอุดีอาระเบียมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของฝรั่งเศส ในการเผชิญหน้ากับแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบและความยั่งยืน”

กลุ่มกิจการค้าร่วมที่นำโดย Egis นี้จะนำความสามารถในการจัดการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการการก่อสร้างมาใช้ เพื่อสนับสนุนการส่งมอบโครงการที่เร่งด่วนที่สุดของเมืองอัลอูลาและการพัฒนาระยะยาวให้ทันเวลา ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มจึงนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานผ่านแนวทางการประสานงาน โดยทีมงานหลักจะประจำการอยู่ที่เมืองอัลอูลา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในด้านการจัดการวิศวกรรม การก่อสร้าง และการดำเนินงาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจำนวนมากเพื่อเชื่อมช่องว่างทางความรู้ต่าง ๆ

AECOM และกลุ่มกิจการค้าร่วมของฝรั่งเศส ได้ร่วมแบ่งปันค่านิยมของกฎบัตรความยั่งยืนของเมืองอัลอูลาผ่านหลักความยั่งยืน 12 ประการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดกลยุทธ์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนและเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ยังจะกำหนดนโยบายที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาเป้าหมายด้านมรดกและสิ่งแวดล้อมของเมืองอัลอูลา ซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 500 เมกะวัตต์ โดยภายในปี 2578 ความต้องการพลังงานกว่า 50% จะถูกแทนที่ด้วยพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้

นับตั้งแต่เปิดตัวแผนแม่บท “การเดินทางข้ามเวลา” ในเดือนเมษายน 2564 RCU มีความคืบหน้าอย่างมากในเส้นทางการพัฒนาเมืองอัลอูลาให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้อมกระจายเศรษฐกิจและสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาในคราวเดียวกัน

มีการลงทุนไปแล้วกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการพัฒนาสำคัญ ๆ ซึ่งรวมถึงการขยายสนามบินนานาชาติอัลอูลา สร้างสถานที่จัดงานอเนกประสงค์ Maraya ที่สวยงามและได้รับรางวัลทางสถาปัตยกรรมมาแล้ว โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและโรงไฟฟ้าในหุบเขา Ashar Valley และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยในเขตอัลอูลา

เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงในปี 2578 RCU ได้วาดภาพเมืองอัลอูลาที่ถือกำเนิดขึ้นจากชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง และความสามารถของเมืองในการสนับสนุนความทะเยอทะยานของผู้คนในท้องถิ่น ที่ซึ่งความเป็นเลิศด้านการบริการกลายเป็นบรรทัดฐานและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งการปรับตัวและความยืดหยุ่น

ภายในปี 2578 RCU คาดการณ์ว่าประชากรในเมืองจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าแตะ 130,000 คน โดยมีการสร้างงานใหม่กว่า 38,000 ตำแหน่ง ทำให้เมืองอัลอูลามีส่วนในการสนับสนุนตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของซาอุดีอาระเบียที่ 1.2 แสนล้านริยัล (3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ พื้นที่กว่า 80% ของเมืองอัลอูลาจะถูกใช้เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อฟื้นคืนพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญให้กลับคืนมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในเมืองอัลอูลาได้ที่ https://www.rcu.gov.sa/en/investment

สื่อมวลชนติดต่อทีมประชาสัมพันธ์ RCU ได้ที่ publicrelations@rcu.gov.sa

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ :

ชื่อเมืองอัลอูลาในภาษาอังกฤษสะกดว่า AlUla เสมอ ไม่ใช่ Al-Ula

เกี่ยวกับ Royal Commission for AlUla

Royal Commission for AlUla (RCU) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในเดือนกรกฎาคมปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองอัลอูลาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ แผนการระยะยาวของ RCU คือการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ และยั่งยืน พร้อมกับอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองอัลอูลาเป็นจุดหมายปลายทางการอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยว เป้าหมายเหล่านี้ก่อให้เกิดโครงการมากมายทั้งในด้านโบราณคดี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และศิลปะ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การสร้างพลังให้กับชุมชน และการอนุรักษ์มรดกตกทอดตามวิสัยทัศน์ Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบีย

เกี่ยวกับ AECOM

AECOM เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก โดยให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบและวิศวกรรม ไปจนถึงการจัดการโครงการและการก่อสร้าง ในโครงการที่ครอบคลุมการคมนาคมขนส่ง อาคาร น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ลูกค้าภาครัฐและเอกชนต่างไว้วางใจให้เราแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุด ทีมงานของเราขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์ร่วมกันในการส่งมอบโลกที่ดีกว่าผ่านความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและนวัตกรรมที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ รวมถึงวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียม ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก และความมุ่งมั่นในลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล AECOM เป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 และธุรกิจบริการระดับมืออาชีพของบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 1.32 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2563 เรียนรู้วิธีที่เราส่งมอบมรดกที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนรุ่นต่อไปได้ที่ aecom.com และ @AECOM

เกี่ยวกับ EGIS

Egis เป็นกลุ่มบริษัทระดับนานาชาติที่มีบทบาทสำคัญในภาควิศวกรรมการก่อสร้างและการบริการด้านการเคลื่อนย้าย Egis สร้างและดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอาคารอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสภาพอากาศและจัดการกับความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน ด้วยการช่วยให้เกิดการพัฒนาดินแดนที่สมดุล ยั่งยืน และยืดหยุ่นมากขึ้น

Egis เป็นบริษัทในเครือของ Causse des Depots ซึ่งถือหุ้น 75% โดย 25% ที่เหลือถือครองโดยผู้บริหารและพนักงาน Egis มอบความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาให้แก่ชุมชน และทำให้ทุกโครงการเข้าถึงนวัตกรรมล้ำสมัยได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คำปรึกษา วิศวกรรม การดำเนินงาน

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้ Egis เป็นผู้เล่นหลักในองค์กรส่วนรวมของสังคมและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยทั่วโลก

เกี่ยวกับ SETEC

Setec ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมระดับโลก ด้วยความเป็นเลิศทางเทคนิคซึ่งขับเคลื่อนความทะเยอทะยานของบริษัทมานานกว่า 60 ปี

Setec มีพนักงาน 3,300 คนทั่วโลกที่ทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การขนส่ง น้ำและอาคาร ไปจนถึงการประหยัดพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม Setec กำลังให้บริการฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

Setec เป็นกลุ่มอิสระที่มีวิศวกรเป็นเจ้าของ ด้วยพลังและความเป็นเลิศที่เกิดจากความกระตือรือร้นของพนักงาน บุคลากรของ Setec พัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกแบบ สร้างแบบจำลอง และนำโซลูชันที่ยั่งยืนมาใช้สำหรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ความอยากรู้อยากเห็นและความกระหายในความท้าทายของพวกเขาทำให้ Setec สามารถคิดค้นธุรกิจและแนวทางใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ Assystem

Assystem เป็นกลุ่มวิศวกรรมระหว่างประเทศ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมหลักในอุตสาหกรรมมานานกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทสนับสนุนลูกค้าในการจัดการรายจ่ายฝ่ายทุนตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์ Assystem S.A. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1671597/AIUIa_1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1671598/AIUIa_2.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1671599/AIUIa_3.jpg

​Transformation-LoGo.jpg