ไอศกรีม “ครีโม” ในเครือ Yili คว้ารางวัล Best of the Best จากเวทีอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด (Quality Award) ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยไอศกรีมครีโม (Cremo) ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยในเครือ Yili Group คว้ารางวัลประเภท Best of the Best จากเวทีนี้มาได้ อันเป็นผลจากความเป็นเลิศในการบริหารจัดการคุณภาพ นับเป็นครั้งแรกที่ทาง Yili คว้ารางวัล Best of the Best มาได้ หลังจากที่คว้ารางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด มาได้ถึง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ Yili ยังเป็นบริษัทอาหารรายเดียวที่คว้ารางวัลสูงสุดในเวทีอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปีนี้มาได้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้มอบรางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภท Best of the Best ให้แก่ Yili และกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นมของ Yili มีคุณภาพสูงและรสชาติดี คู่ควรสำหรับรางวัลในครั้งนี้แล้ว

รางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกย่องสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างโดดเด่น ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้กับอุตสาหกรรม รางวัลนี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 และมอบรางวัล Best of Best ในแต่ละสาขาเป็นครั้งแรกในปี 2563 โดยก่อนที่จะกลายเป็นบริษัทอาหารเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล Best of Best ในปีนี้แล้ว Yili ยังคว้ารางวัลควอลิตี้ อวอร์ด มาติดต่อกัน 3 ปีด้วย

บริษัทสาขาไทยของ Yili ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี โดยผลิตไอศกรีมครีโมเป็นหลัก ซึ่งความร่วมมือกันของพนักงานทุกคนทำให้การดำเนินงานและการจัดการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน ทั้งยังมีการยกระดับการผลิตในหลาย ๆ ด้านเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพ ทั้งระบบทำความเย็น ระบบไอน้ำ ระบบผลิตน้ำสะอาด เป็นต้น และยังได้เพิ่มสายการผลิตอัตโนมัติอีกมากมายด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ ๆ ในการจัดการคุณภาพ ฝึกอบรมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและฝึกฝนทักษะ และนำระบบการจัดการคุณภาพระดับโลกของ Yili มาไว้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าบริหารจัดการคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝังความเชื่อที่ว่า “Yili” หมายถึงคุณภาพที่ดีที่สุดในตลาดไทย พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และช่วยให้พนักงานก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ

บริษัทในเครือของ Yili ในประเทศไทยได้รับพลังขับเคลื่อนและการสนับสนุนจากนวัตกรรมระดับโลก ทรัพยากร และระบบตลาดของ Yili Group โดยได้ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพ การผลิต การดำเนินงาน และบ่มเพาะความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2565 บริษัทฯ สร้างงานมากกว่า 200 ตำแหน่ง มีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 1,050 คน และผลิตไอศกรีมได้ 13,500 ตัน ซึ่งนับจนถึงปลายปี 2565 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์มากถึง 200 รายการ ซึ่งไม่ได้จำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังส่งออกไปยังกว่า 10 ประเทศและภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ส่งผลให้ครีโมเติบโตเป็นแบรนด์ไอศกรีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2160958/20230725153803.jpg