Lazada

ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ เสริมทัพธุรกิจด้วย Thai PLC Center สร้างช่างมืออาชีพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย

ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ เสริมทัพธุรกิจด้วย Thai PLC Center
สร้างช่างมืออาชีพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย

กรุงเทพฯ, มกราคม 2564 – บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชุดฝึกทดลองด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 เสริมทัพธุรกิจด้วย Thai PLC Center หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นช่างแบบมืออาชีพ ผ่านชุดฝึกทดลอง PLC ชุดปฏิบัติการลำเลียงชิ้นงานร่วมกับแขนกล ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติงานได้จริง ตามแนวคิดของ Thai PLC Center “ยกโรงงานจริงมาไว้ในห้องเรียน เรียนรู้จาก Zero to Pro ทุกที่ทุกเวลา”
นายธนวัฒน์ บุญพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจว่า “ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จัดอยู่ในกลุ่มท็อป 5 ของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานและสินค้าอุตสาหกรรม ล่าสุดได้มีการเปิด Thai PLC Center หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ PLC พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียน โดยเรียนรู้ผ่านชุดฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ มีการเปิดหลักสูตรสำหรับชุดการเรียนรู้ไฟฟ้าในเชิงสายช่าง ที่สามารถฝึกช่างให้สร้างเครื่องจักรได้ในเวลา 20 วัน พร้อมมีระบบเทรนนิ่งให้บริการด้านอิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ปัจจุบันไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ ดำเนินธุรกิจทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ฝึกอบรมผ่านชุดฝึกปฏิบัติ (Training) 2. ชุดฝึกอบรมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 3. การซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อาทิเช่น แขนกล (Robot) เครื่องมือการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ 4. รับติดตั้งระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมในโรงงาน (Automation Project) ธุรกิจทั้งหมดครอบคลุมทุกปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการทำงานในโรงงานและภาคอุตสาหกรรม เราสามารถสนับสนุนภาคการศึกษา และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที
Thai PLC Center มีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม SME ที่เป็นบริษัทเอกชนหรือระดับใหญ่ ให้สัดส่วนน้ำหนักไปที่กลุ่มสถานศึกษามากถึง 80% เน้นพัฒนาชุดฝึก หลักสูตรฝึกอบรม เจาะลึกลงไปในทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็นความรู้เฉพาะในสายงานช่างหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรเหล่านี้ เมื่อจบไปสามารถทำงานได้จริง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยมากที่สุด
การออกแบบชุดฝึกของ Thai PLC Center แบ่งเป็น 7 ระดับ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหว มอเตอร์ แขนกล การประกอบเครื่อง เทคโนโลยี และสอนการใช้ PLC รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สำคัญ โดยแขนกลจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของสร้างฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และโปรแกรมมิ่ง สำหรับชุดฝึกรวมถึงหลักสูตรในการฝึกอบรมเหล่านี้ ได้มีการวางแผนในการร่วมมือกับหน่วยงานที่รับรองมาตราฐานฝีมือช่างในประเทศเยอรมันเพื่อให้ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทั้งในด้านการสอนและการผลิต รวมถึงราคาและความคุ้มค่าที่ได้ถูกควบคุมมาตั้งแต่ต้น เนื่องจากชิ้นส่วนบางอย่างสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย ไม่ต้องนำเข้ามาทั้งหมด
Thai PLC Center มีจุดแข็งที่โดดเด่นด้วยคุณภาพของชุดฝึก คุณภาพของผู้ฝึก และผู้ให้การอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมมานานกว่า 5-10 ปี มีการหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาชุดฝึกและหลักสูตรให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม และนำมาประยุกต์กับชุดฝึกชุดทดลองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งยังมีการติดตามผลอยู่เป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นผลการฝึก หรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพของชุดฝึกว่ามีการชำรุดหรือต้องซ่อมบำรุงหรือไม่ โดยปกติแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ทุกปี มีระบบเทรนนิ่งทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับผู้ใช้งาน และเนื่องจากชุดฝึกหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ผลิตขึ้นในไทยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รู้ถึงกระบวนการ ความซับซ้อน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น บริษัทจะสามารถส่งช่างผู้ชำนาญเข้าไปแก้ไขได้ทันที
สำหรับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Thai PLC Center สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 097-104-9946 หรือ www.thaiplccenter.com และ https://www.facebook.com/thaiplccenter