Home PR News ไทยเฮิร์บ มอบ...

ไทยเฮิร์บ มอบสมุนไพรสารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ให้แก่กระทรวงกลาโหม

คุณหมอศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม (ไทยเฮิร์บ) ได้มอบสารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไทยเฮิร์บ จำนวน 200 ขวด ให้แก่สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพื่อส่งมอบต่อให้กับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี พันเอกวีระชัย ผลทำมีบุญ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
สำหรับสมุนไพรสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตราไทยเฮิร์บ เลขทะเบียน G 404/64 (EUL) ที่ได้นำไปมอบนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยโดยเฉพาะ ใน 1 ขวด บรรจุ 45 แคปซูล รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 5 วัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการรักษาอาการโควิด-19

S__145227813.jpg