โอซีซี เดินหน้าส่งความสุข ตัดผมฟรีให้น้องๆ ผู้พิการ

กัญญาณัฐ นุ่มตูม หัวหน้ากลุ่มบริหารสำนักอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน CSR ทีมเทคนิคเชียนส์จาก Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา ที่เดินทางไปตัดผมให้กับเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้ปกครอง กว่า 60 คน เพื่อส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม “ผมสวย…ด้วยรัก ครั้งที่ 62” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็ว ๆ นี้