โอซีซี รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในฐานะองค์กรที่ปราศจากการคอร์รัปชัน

ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร จาก ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในงาน “CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability แบ่งปันความสำเร็จ สู่จุดเปลี่ยนแห่งความยั่งยืน” ในฐานะที่ โอซีซี ผ่านการต่ออายุรับรองครั้งที่ 2 ในการเป็นสมาชิก CAC ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้