โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย

คุณภัคชุดา ผลจริต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) และ ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) ประจำปี 2564 จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดพิธี ภายในงาน MICE Standards Day 2022 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือทีเส็บ (TCEB)
ซึ่งมาตราฐานการรับรองนี้เแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดงานประชุมและงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรมฯ ที่สามารถรองรับงานประชุมระดับสากลในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนได้อย่างครบวงจร

AK2_0593.jpg