โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ ได้รับเลือกเป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge English ระดับ Silver

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ระดับ Silver และโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาภูเก็ต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ระดับ Bronze ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ด้วยการส่งเสริม “โรงเรียนเครือข่ายพิงกุส์อิงลิช” จาก บจ.คลับอะคาเดเมีย (Cambridge English Authorized Exam Centre-TH195)

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสาขาภูเก็ต ได้จัดการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรพิงกุส์อิงลิช และจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ในระดับ Pre A1 Starters, A1 Movers และ A2 Flyers ให้กับนักเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป

ทั้งนี้ โรงเรียนเครือข่ายพิงกุส์อิงลิชจะได้รับการส่งเสริมจาก บจ.คลับอะคาเดเมีย ในการจัดสอบ Cambridge English Young Learners ทั้ง 3 ระดับ พร้อมขอการรับรองฐานะเป็น Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในด้านธุรกิจการศึกษา

สำหรับผู้สนใจเปิดแฟรนไชส์โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายพิงกุส์อิงลิช สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081 958 0085

Pingus-English-ศูนย์เตรียมสอบ-Cambridge-English-ระดับ-Silver.JPG