Home PR News โรงกษาปณ์แคนา...

โรงกษาปณ์แคนาดาประกาศกำไรและผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรกของปี 2021

โรงกษาปณ์แคนาดา (Royal Canadian Mint) หรือ “โรงกษาปณ์” มีความยินดีในการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแรกของปี 2021 เพื่อแจ้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเรา รวมถึงตลาดที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจของเรา และความคาดหวังที่เรามีในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
“ผลการดำเนินงานอันแข็งแกร่งของทางโรงกษาปณ์ในไตรมาสแรก นับเป็นบทพิสูจน์ความทุ่มเท ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของพนักงาน” Marie Lemay ประธานและซีอีโอของโรงกษาปณ์แคนาดา กล่าว “ตลอดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงกษาปณ์ยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน พร้อมทำให้มั่นใจว่า บริการสำคัญ ๆ ที่โรงกษาปณ์มอบให้ภาคส่วนเหมืองแร่และการเงินที่จำเป็นยังคงราบรื่น ในการรับมือกับโรคระบาดนั้น โรงกษาปณ์แคนาดาได้เริ่มใช้กลยุทธ์ระยะยาวที่คิดขึ้นใหม่ เพื่อวางรากฐานสร้างกำไรอย่างยั่งยืนในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้”
ควรอ่านผลการดำเนินงานทางการเงินควบคู่กับรายงานประจำไตรมาสแรก ปี 2021 ของโรงกษาปณ์แคนาดา ซึ่งอ่านได้ที่ www.mint.ca จำนวนเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ยกเว้นในกรณีที่ระบุชัดเจนว่าเป็นเงินสกุลอื่น
ข้อมูลสำคัญทางการเงินและการดำเนินงาน
โรงกษาปณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น 81% ในไตรมาสแรกของปี 2021 โดยผลกำไรรวมก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ อยู่ที่ 26.0 ล้านดอลลาร์ (เทียบกับปี 2020 ที่ 6.5 ล้านดอลลาร์) ในไตรมาสดังกล่าว โรงกษาปณ์แคนาดามีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจโลหะมีค่าและเหรียญหมุนเวียน สาเหตุหลักเพราะขายทองแท่งเงินแท่งได้มากขึ้นในไตรมาสดังกล่าว ซึ่งทำให้โรงกษาปณ์มีรายได้และต้นทุนขายเพิ่มขึ้น อัตรากำไรของทางโรงกษาปณ์เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นไตรมาส เพราะผลิตภัณฑ์เหรียญและธุรกิจ Foreign Circulation มียอดขายเพิ่มขึ้นในปี 2021
รายได้รวมเพิ่มขึ้นแตะ 902.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 (เทียบกับปี 2020 ที่ 498.4 ล้านดอลลาร์)
รายได้จากธุรกิจโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นแตะ 852 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 (เทียบกับปี 2020 ที่ 465.2 ล้านดอลลาร์)
ปริมาณทองแท่งเพิ่มขึ้นกว่า 65% เทียบเป็นรายไตรมาส แตะ 3.285 แสนออนซ์ (เทียบกับปี 2020 ที่ 1.981 แสนออนซ์) ขณะที่ปริมาณเงินแท่งเพิ่มขึ้น 52% แตะ 9.9 ล้านออนซ์ (เทียบกับปี 2020 ที่ 6.6 ล้านออนซ์)
ยอดขายเหรียญเพิ่มขึ้นแตะ 31.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 (เทียบกับปี 2020 ที่ 21.3 ล้านดอลลาร์) เพราะขายผลิตภัณฑ์ทองคำได้มากขึ้นในปี 20201 และผลจากการระงับการผลิตผลิตภัณฑ์เหรียญชั่วคราวในปี 2020 อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รายได้จากธุรกิจ Circulation เพิ่มขึ้นแตะ 50.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 (เทียบกับปี 2020 ที่ 33.1 ล้านดอลลาร์)
รายได้จากธุรกิจ Foreign Circulation เพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส โดยผลิตและส่งออกเหรียญและเหรียญตัวเปล่าไป 319 ชิ้น เมื่อเทียบกับปี 2020 ซึ่งทำยอดเหรียญและเหรียญตัวเปล่าไป 265 ล้านชิ้น
ผลิตและขายเหรียญหมุนเวียนของแคนาดาส่งให้กระทรวงการคลังเก็บเข้าคลังไว้ 77 ล้านชิ้นในไตรมาสดังกล่าว (เทียบกับปี 2020 ที่ 76 ล้านชิ้น)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 15% เทียบรายไตรมาส แตะ 25.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลัก ๆ จากต้นทุนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและลูกจ้างชั่วคราว อย่างที่วางแผนไว้ตามแผนปฏิรูปธุรกิจของโรงกษาปณ์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นแตะ 91.1 ล้านดอลลาร์ (เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ที่ 67.3 ล้านดอลลาร์)
ผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินรวม
(แสดงเป็นหน่วยล้านดอลลาร์แคนาดา)

รอบ 13 สัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันที่

3 เมษายน 2021
28 มีนาคม 2020
การเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน
การเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ
รายได้
$
902.8
$
498.4
404.4
81
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ (1)
$
26.0
$
6.5
19.5
300
อัตรากำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ
2.9%
1.3%

กำไรในช่วงเวลารายงาน
$
13.8
$
1.7
12.1
712
(1) อ่านข้อมูลการพิสูจน์ยอดกำไรก่อนหักภาษีเงินได้และรายการอื่น ๆ จากกำไรในช่วงเวลารายงานได้ที่หน้า 11 ในรายงานประจำไตรมาสแรก ปี 2021 ของโรงกษาปณ์แคนาดา

ณ วันที่

3 เมษายน 2021
31 ธันวาคม 2020
การเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน
การเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
$
91.1
$
67.3
23.8
35
สินค้าคงเหลือ
$
60.8
$
57.6
3.2
6
สินทรัพย์ลงทุน
$
159.1
$
161.1
(2.0)
(1)
สินทรัพย์ทั้งหมด
$
408.8
$
379.4
29.4
8
เงินทุนหมุนเวียน
$
134.2
$
112.9
21.3
19

ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง โรงกษาปณ์แคนาดาจะยังคงเฝ้าติดตามเครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ทั่วโลก เพื่อให้โรงกษาปณ์ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว แต่ทางโรงกษาปณ์แคนาดาคาดว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังคงกระทบต่อผลประกอบการในปี 2021 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงคำสั่งขอให้ประชาชนในรัฐออนแทริโออยู่แต่ในบ้าน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2021 สถานการณ์ในออนแทริโอและมานิโตบาจะเป็นที่จับตาต่อไป และโรงกษาปณ์แคนาดาจะปรับการดำเนินงานให้สอดรับกัน

Royal.jpg