โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2565 รพ. บี.แคร์ฯ

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะยิ่งช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว
รพ. บี.แคร์ฯ ขอแนะนำ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2565 ที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 2,900 – 15,500 บาท และ รายการตรวจเพิ่มราคาประหยัด เมื่อซื้อคู่กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Wellness Checkup 2565
จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี โทร. 02 532 4444 ต่อ 1227 , 1130