โทคิวะ ไฟโตเคมิคอล ประกาศผลการศึกษาใหม่ สนับสนุนประโยชน์ของ SIRTMAX (R)

บริษัท โทคิวะ ไฟโตเคมิคอล จำกัด (Tokiwa Phytochemical Co., Ltd.) (หลังจากนี้เรียกว่า “โทคิวะ”) จากประเทศญี่ปุ่น มีความยินดีที่ได้เผยแพร่รายงานจากโครงการศึกษาวิจัยที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว ว่าด้วยสารสกัดจาก “Kaempferia parviflora” (SIRTMAX (R)) หรือที่รู้จักกันในชื่อกระชายดำ

การศึกษาวิจัยหัวข้อ “สาร Quercetin 3,5,7,3′,4′-pentamethyl ether จาก “Kaempferia parviflora” สามารถกระตุ้นการทำงานของโปรตีน SIRT1 ในร่างกายมนุษย์ได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ” ซึ่งจัดทำโดยบริษัทโทคิวะและศาสตราจารย์โคจิ นากาตะ และได้รับการเผยแพร่ผ่านนิตยสาร “Communications Biology” แสดงให้เห็นว่า สาร quercetin 3,5,7,3′,4′-pentamethyl ether (KPMF-8) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ของ SIRTMAX (R) สามารถจับกับโปรตีน SIRT1 ได้โดยตรง และกระตุ้นการทำงานของ SIRT1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสาร resveratrol (สารกระตุ้น SIRT ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี) โดย KPMF-8 ทำปฏิกิริยากับ SIRT1 โดยตรง และกระตุ้นการทำงานของ SIRT1 ด้วยการเพิ่มความสามารถในการจับกับสารตั้งต้นเปปไทด์ Ac-p53 ทั้งนี้ KPMF-8 ช่วยเพิ่มความสามารถในการจับระหว่าง SIRT1 กับเปปไทด์ Ac-p53 ได้ถึง 8.2 เท่า ขณะที่ resveratrol เพิ่มได้เพียง 1.4 เท่า นอกจากนี้ KPMF-8 ยังช่วยเพิ่มการทำงานของ SIRT1 ภายในเซลล์ได้ถึง 1.7 เท่า ขณะที่ resveratrol เพิ่มได้เพียง 1.2 เท่า

เหตุผลที่ SIRT1 สมควรได้รับการกระตุ้นเป็นเพราะ “ยีน Sirt1” หรือยีนอายุยืนนั้น สามารถช่วยฟื้นฟูไมโทคอนเดรียที่มีแนวโน้มลดจำนวนลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ความจริงแล้ว SIRT1 มีส่วนช่วยให้คนเรามีอายุยืนยาว ด้วยการควบคุมวิถีการอยู่รอดของเซลล์ ได้แก่ ชะลอสภาวะเสื่อมสภาพของเซลล์ ยับยั้งการอักเสบ รวมถึงเพิ่มการต้านทานภาวะพร่องออกซิเจนและภาวะความเครียดจากความร้อน เมื่อพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญเหล่านี้แล้วจะเห็นได้ว่า สารใดก็ตามที่สามารถกระตุ้น SIRT1 ได้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง

KPMF-8 คือสารประกอบของ SIRTMAX (R) ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ปราศจากจีเอ็มโอ กลูเตน และผลิตภัณฑ์นม ทั้งยังได้รับมาตรฐานฮาลาลและโคเชอร์ นอกจากนี้ SIRTMAX (R) ยังมีประสิทธิภาพในการกระตุ้น SIRT1 มากกว่า resveratrol ถึง 5 เท่า ผลการศึกษาใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันเพิ่มเติมจากหลักฐานที่มีอยู่เดิมจะผลักดันให้ SIRTMAX (R) เป็นที่ต้องการอย่างสูง เพื่อใช้ส่งเสริมชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้นด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย