โครงการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน SMEs

?เหลือเพียง 5 ที่สุดท้าย เท่านั้น!!
สำหรับเส้นทางสู่การเป็น SI อย่างมืออาชีพ
กับ โปรแกรม “หล่อเฟือง” ปั้นสุดยอด System Integrator
?กำหนดการอบรม : 22 เม.ย. – 28 พ.ค. 64 (11 ครั้ง) เฉพาะวันพฤ.-ศ. (อา. บางสัปดาห์)
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
✅ การอบรมเชิงปฏิบัติการเน้น Workshop ด้าน Automation & Smart Factory ด้วยแนวคิดของการลงทุนอย่างคุ้มค่า
✅ เทคนิคการเขียนงานยื่นเสนอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
✅ พบวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์
✅ เครือข่ายทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมคลาสเรียน
✅ โอกาสในการพบลูกค้าที่มีโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม
?ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : shorturl.at/cpyNP
…………………………………………….
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IRDI
☎️02-345-1238 ถึง 40
?084-689-4145 ตอง 092-263-5600 ถุงแป้ง
? E-mail : irdi.matchingcenter@gmail.com
? Line : @IRDI (มี @นำหน้า)
? www.fti.or.th/irdi