แอสโทรเนอร์จี ติดอันดับ “ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยรวม” หลังผ่านการทดสอบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเข้มงวดโดยอาร์อีทีซี

แอสโทรเนอร์จี (Astronergy) ผู้บุกเบิกโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ท็อปคอน (TOPCon) ชนิดเอ็นไทป์ (n-type) และผู้ผลิตโมดูลท็อปคอนระดับท็อป 2 ของโลก ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยรวม ประจำปี 2566” (2023 Overall Highest Achiever) ในรายงานดัชนีโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module Index หรือ PVMI) ของศูนย์ทดสอบพลังงานหมุนเวียน หรือ อาร์อีทีซี (Renewable Energy Test Center หรือ RETC) ซึ่งเป็นเครื่องรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถืออันยอดเยี่ยมของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของแอสโทรเนอร์จี

อาร์อีทีซีเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและการทดสอบรับรองคุณภาพชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัททำการทดสอบโมดูลต่าง ๆ เป็นเวลา 12 เดือน ครอบคลุม 11 การทดสอบทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงมอบตำแหน่ง “ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยรวม” ให้แก่ผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในการทดสอบที่เข้มงวด เพื่อยกย่องบริษัทโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ในรายงานดัชนีโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์กร

รายงานของอาร์อีทีซีระบุว่า ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมของแอสโทรเนอร์จีมาจากการทำคะแนนสูงในหลากหลายการทดสอบ ซึ่งรวมถึงคุณภาพของโมดูล, การต้านทานการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (LETID), ไฟล์ PAN, ความร้อนชื้น และวัฏจักรความร้อน

คุณแจ็ก โจว (Jack Zhou) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของแอสโทรเนอร์จี กล่าวว่าหลังการทดสอบการต้านทาน LETID ตามมาตรฐานอาร์อีทีซี ซึ่งเข้มงวดกว่ามาตรฐานไออีซี (IEC) ถึงสามเท่า พบว่าโมดูลท็อปคอนชนิดเอ็นไทป์รุ่นแอสโทร เอ็น (ASTRO N) มีค่าการเสื่อมสภาพของพลังงานเพียง -0.24% ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม นับเป็นหลักฐานอันยอดเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโมดูลแอสโทรเนอร์จีในแง่ของการต้านทานการลดทอนที่เกิดจากแสง

ในรายงานประจำปี 2566 อาร์อีทีซีได้รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของโมดูลที่ได้รับการทดสอบวัฏจักรความร้อน 600 ชั่วโมง (TC600) ซึ่งเข้มงวดกว่ามาตรฐานไออีซีและมาตรฐานยูแอล (UL) ถึงสามเท่า โดยหลังจากการทดสอบวัฏจักรความร้อน 600 รอบ พบว่าโมดูลท็อปคอนชนิดเอ็นไทป์ของแอสโทรเนอร์จีมีค่าการลดทอนพลังงานเพียง -0.54% ซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเช่นกัน

ไม่ใช่แค่การทดสอบที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้น แต่การทดสอบที่เข้มงวดอื่น ๆ ของอาร์อีทีซีก็แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมของแอสโทรเนอร์จีเช่นกัน ทั้งนี้ ในฐานะบริษัทที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตโมดูล 55 กิกะวัตต์ (โมดูลท็อปคอนชนิดเอ็นไทป์คิดเป็น 81% ของทั้งหมด) ณ สิ้นปี 2566 แอสโทรเนอร์จีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้ามากขึ้น เพื่อให้โลกได้เพลิดเพลินไปกับพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2164616/RETC_Highest_Achiever_mark_awarded_Astronergy.jpg