แอตลาส คอร์ป เผยแพร่รายงานความยั่งยืนปี 2565 ตอกย้ำค่านิยมด้าน ESG มีส่วนช่วยในการตัดสินใจขององค์กร

แอตลาส คอร์ป (Atlas Corp.) มีความยินดีที่ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรายงานประจำปีฉบับที่สามขององค์กร โดยเอกสารฉบับสมบูรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จตลอดปี 2565 ของบริษัทในเครือแอตลาส ได้แก่ ซีสแปน คอร์ปอเรชัน (Seaspan Corporation) และ เอพีอาร์ เอเนอร์จี (APR Energy)

รายงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของแอตลาสในการนำหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มาใช้ในการดำเนินงานประจำวันและการตัดสินใจขององค์กร โดยในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 แอตลาสใช้กรอบการจัดทำรายงานขององค์กรความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative) และคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board) เป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาและคุณภาพของรายงาน ทั้งในแง่ของสาระสำคัญ ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทด้านความยั่งยืน และความชัดเจน

คุณปิง เฉิน (Bing Chen) ประธานและซีอีโอของแอตลาส แสดงความคิดเห็นว่า “ESG หยั่งรากลึกอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานประจำวันของพนักงานทั่วทั้งบริษัท ในฐานะที่เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านเรือคอนเทนเนอร์และโรงไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ความเป็นผู้นำและความสำเร็จในระยะยาวของเราเกิดขึ้นจากรากฐานของความยั่งยืนในทุกสิ่งที่เราทำและเพื่อทุกคนในบริษัทของเรา ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับทีมงานของเราที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและสร้างคุณูปการอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ ตั้งแต่การนำเชื้อเพลิงทางเลือกมาใช้กับกองเรือของซีสแปน ไปจนถึงการกระจายแหล่งพลังงานของเอพีอาร์ เรากำลังลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสินทรัพย์และการดำเนินงานของเรา เพื่อสานต่อโครงการด้าน ESG ในขณะที่ธุรกิจของเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ในปี 2565 แอตลาสใช้ความพยายามมากมายในการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดที่เราดำเนินธุรกิจ โดยคุณเฉินกล่าวเสริมว่า “แนวทางการลดคาร์บอนของซีสแปนและเอพีอาร์มุ่งเน้นไปที่โซลูชันเชิงพาณิชย์ที่มองการณ์ไกล ความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการบรรเทาความเสี่ยง แนวทางที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า และการลงทุนในอนาคตเพื่อความสำเร็จของเรา”

แนวปฏิบัติในที่ทำงานซึ่งเน้นการอยู่ร่วมกันถือเป็นรากฐานสำคัญในด้าน ESG โดยบริษัทสนับสนุนความหลากหลายและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความก้าวหน้าของซีสแปนในการส่งเสริมผู้หญิงในอุตสาหกรรมการเดินเรือที่ผู้ชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้ แอตลาสยังตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั่วโลก ในปี 2565 บริษัทได้บริจาคเงินให้กับสมาคมลูกเรือ (Sailor’s Society) รวมถึงเครือข่ายช่วยเหลือและสวัสดิการชาวเรือระหว่างประเทศ (International Seafarers’ Welfare and Assistance Network) เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเรือ

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของแอตลาสที่ esg.atlascorporation.com

เกี่ยวกับแอตลาส

แอตลาส (Atlas) เป็นเจ้าของและผู้บริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก โดยเน้นลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและยาวนาน แอตลาสรวบรวมทีมบริหารสินทรัพย์ที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการดำเนินงานและการจัดสรรเงินทุน บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากสินทรัพย์คุณภาพสูงในภาคการเดินเรือ พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทในเครือแอตลาส ได้แก่ ซีสแปน คอร์ปอเรชัน (Seaspan Corporation) และ เอพีอาร์ เอเนอร์จี (APR Energy) เป็นผู้ประกอบการชั้นเยี่ยมและผู้นำในอุตสาหกรรมการเดินเรือและพลังงานระดับโลกตามลำดับ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ atlascorporation.com

ติดต่อ: จูเลียนา คูรี (Juliana Cury) ผู้ประสานงานด้าน ESG อีเมล: sustainability@atlascorporation.com หรือ เคลีย์ เมอร์ฟี (Cailey Murphy) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร อีเมล: communications@seaspancorp.com

วิดีโอ: https://mma.prnewswire.com/media/2152131/Atlas_Corp__Atlas_Corp__s_2022_Sustainability_Report__Embedded_E.mp4