แถลงการณ์จาก แกร็บ ประเทศไทย เกี่ยวกับการระงับสัญญาณพาร์ทเนอร์คนขับที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

จากกรณีที่มีผู้ใช้บริการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บรายหนึ่ง ซึ่งได้โพสต์ภาพของตนขณะสวมเสื้อแจ็กเก็ต Grab พร้อมอาวุธปืน บนโซเชียลมีเดีย แกร็บ ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำการระงับสัญญาณการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับดังกล่าวทันที เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อ “หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ” ในประเด็นด้าน “การก่อเหตุอาชญากรรม” และ “การใช้คำพูดหรือมีพฤติกรรมข่มขู่” ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง และส่งผลต่อประเด็นด้านความปลอดภัยซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พาร์ทเนอร์คนขับดังกล่าวยังมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่แสดงออกถึงความรุนแรง อาทิ การใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย การแสดงความดูถูกเหยียดหยามทางเพศ การยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง การแสดงความซึ่งความอาฆาตมาดร้ายต่อบุคคล ผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสร้างให้เกิดความแตกแยกและความไม่สงบในสังคม กระทบต่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทั้งยังส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการที่มีให้กับบริษัทฯ โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือภายในเพื่อดำเนินคดีทางกฏหมายต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนย้ำว่า แกร็บให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับประเด็นด้านความปลอดภัย และไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมน้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงพาร์ทเนอร์คนขับ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างตอบสนองความต้องการและสร้างสมดุลให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในวงจรธุรกิจของแกร็บ และพยายามปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสันติวิธี