เอ็นอีซี ประเทศไทย และศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เตรียมทดลองใช้แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอ็นอีซี ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ( MoU) กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้การรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมทุกสาขา ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ที่มารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน วินิจฉัยยาก และมักต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อยกระดับศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะในเรื่องบริการผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอก ( OPD) บริการดูแลแบบมาเช้าเย็นกลับ (Day Care) บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Rehab) บริการดูแลระยะยาว (Long Term Care) บริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) และการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแปลงบันทึกและแผนการรักษาทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล ซึ่งระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้จะทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลสุขภาพให้เป็นดิจิทัล ทำให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถสร้างแผนการดูแลแบบดิจิทัลที่ครอบคลุมได้ และเอื้อให้สื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้ป่วยสูงอายุให้เป็นไปได้ดีและง่ายขึ้น

นายอิชิโร คูริฮาระ ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากอันเป็นผลจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่สูงขึ้น บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จึงสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเรา ในการยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์”

นายคูริฮาระ กล่าวเสริมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกันระหว่างสองทีม และตั้งใจจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ฯ เพื่อให้ต้นแบบที่ดีขององค์กรแห่งนี้”

สำหรับความร่วมมือนี้ เอ็นอีซีได้ผสานเทคโนโลยี IoT มาใช้ในโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับการลื่นล้มหรือเสียหลักโดยเฉพาะ เทคโนโลยีตรวจจับการล้มที่ว่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ตั้งรับเหตุการณ์และดูแลผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เอ็นอีซีจะนำแอปพลิเคชันมาใช้เป็นระบบแจ้งเตือน เพื่อแจ้งผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อหกล้มหรือสุขภาพของผู้ป่วยทรุดลงอย่างกะทันหัน

เอ็นอีซี ประเทศไทย และศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ผนึกกำลังทางกลยุทธ์ พร้อมปฏิวัติภูมิทัศน์ด้านการดูแลสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้น ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรม นำเสนอรูปแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรสูงวัยในประเทศไทย

นอกจากนี้ ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย ส่งเสริมนวัตกรรมและเปิดโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2568 โดยจะรองรับผู้สูงอายุได้ถึง 200 เตียง

เกี่ยวกับบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทเอ็นอีซีเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อปี 2505 ด้วยการเปิดสำนักงานประสานงาน ก่อนจะเปิดบริษัทเอ็นอีซี ประเทศไทย และเอ็นอีซี คอมมิวนิเคชั่น ประเทศไทย ( NCOT) ในปี 2530 และ 2531 ตามลำดับ

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ด้วยการควบรวมทั้ง 3 บริษัทนี้ เพื่อให้บริการในฐานะบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านเทคโนโลยีไอทีอย่างมืออาชีพในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการโซลูชั่นเชิงเทคนิคที่เหนือชั้น และส่งเสริมประสบการณ์ของลูกค้าในด้านการสื่อสารแบบครบวงจร ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มไอที นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นอุตสาหกรรมการผลิต โซลูชันการค้าปลีก และโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งสร้างสังคมที่เชื่อมต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างความยั่งยืนระยะยาวในสังคมของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://th.nec.com

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/NECCorporationThailand/

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Artittaya Eurfur
02-259-1192 ต่อ 2800
อีเมล: artittayae@nec.co.th

เอ็นอีซี เอเชีย แปซิฟิก ( NEC Asia Pacific)
Bevan Chen
+65 6379 2756
+65 9615 7590
อีเมล: bevan_chen@nec.com.sg

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2163717/Media2.jpg
คำบรรยายภาพ – ตัวแทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ