เอ็นอีซี จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน

– เตรียมฝึกอบรมพนักงานของภาครัฐและบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญราว 100 คน –

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation) (NEC; TSE: 6701) ได้ทำสัญญากับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) ผ่านทางบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (เอ็นอีซี ประเทศไทย) ให้จัดการฝึกอบรมร่วมกับศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre หรือ AJCCBC) โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศสมาชิกอาเซียน

เอ็นอีซี ผนึกกำลังกับ เอ็นอีซี ประเทศไทย และ เอ็นอีซี เอเชียแปซิฟิก (NEC APAC) เตรียมจัดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเน้นปฏิบัติจริงหลายรูปแบบร่วมกับศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (AJCCBC) หนึ่งในนั้นคือการฝึกเรื่องมาตรการกู้คืนและการรับมือสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ให้กับบุคลากรจากภาครัฐและกลุ่มบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการฝึกอบรมจะจัดขึ้น 4 ครั้งที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ภายในเดือนธันวาคม 2566

นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมในรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับผู้ฝึกสอน เพื่อช่วยให้ผู้ฝึกสอนเหล่านี้สามารถจัดการฝึกอบรมในประเทศได้เองในอนาคต

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์ก็ขยายตัวไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกยังขาดแคลนบุคลากรด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น (MIC) ได้ตัดสินใจเปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (AJCCBC) เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนความร่วมมือญี่ปุ่น-อาเซียน 2.0 (Japan-ASEAN Integration Fund 2.0 หรือ JAIF 2.0) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน

นับตั้งแต่เปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทางเอ็นอีซีได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด ด้วยการจัดฝึกอบรม 24 ครั้ง นับจนถึงปี 2565 และนับจากนี้ไป เอ็นอีซีจะยังคงมีส่วนร่วมในการยกระดับความสามารถด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการจัดฝึกอบรมการป้องกันภัยทางไซเบอร์ รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับหน่วยงานรัฐและกลุ่มบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั่วโลก

เกี่ยวกับเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น

เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น สร้างชื่อเสียงให้ตนเองในฐานะผู้นำด้านการบูรณาการเทคโนโลยีไอทีและเครือข่าย พร้อมกับส่งเสริมวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “Orchestrating a brighter world” เอ็นอีซีช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจและชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในสังคมและในตลาด ด้วยการมอบคุณค่าทางสังคมทั้งในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง ความเป็นธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งทุกคนมีโอกาสบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nec.com

ลิงด์อิน: https://www.linkedin.com/company/nec/
ยูทูบ: https://www.youtube.com/user/NECglobalOfficial
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/nec.global/
ทวิตเตอร์: https://twitter.com/NEC_corp

เอ็นอีซี เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น สงวนลิขสิทธิ์ ส่วนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เป็นเจ้าของ (C)2023 NEC Corporation

Press-TH-2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: Media123

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้