เอเอสทีเอ็มออกประกาศครั้งสำคัญ ทำให้การรับรองเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน 100% ใกล้เป็นจริงแล้ว

สวีดิช ไบโอฟูเอลส์ เอบี (Swedish Biofuels AB) ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมการระหว่างประเทศของเอเอสทีเอ็ม (ASTM) ได้ยอมรับการใช้แอลกอฮอล์ C2-C5 เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (ATJ) และให้เป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานสูตรสมบูรณ์ที่มีอะโรเมติกส์

ทั้งนี้ คณะกรรมการระหว่างประเทศชุด D02 ของเอเอสทีเอ็ม ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงเหลว และน้ำมันหล่อลื่น และคณะอนุกรรมการ D02.J ว่าด้วยเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้ลงคะแนนพร้อมกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายน เพื่อขยายเวลาข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM D7566 สำหรับเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่มีสารไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ ตามภาคผนวก 8 ที่ทางสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ เอบี ได้ยื่นใหม่ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่แล้ว ข้อกำหนด D7566 ฉบับแก้ไขจะใช้รหัสว่า D7566-23a และจะแสดงข้อมูลจำเพาะของน้ำมันก๊าดพาราฟินิกสังเคราะห์เกรดแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานที่มีอะโรเมติกส์ (ATJ-SKA) ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ และใช้แอลกอฮอล์ C2-C5 ชนิดเดียว หรือแอลกอฮอล์ C2-C5 ผสมกันมากกว่าสองชนิด เป็นวัตถุตั้งต้นสำหรับกระบวนการนี้

กรรมวิธีของสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ แตกต่างจากเทคนิคที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ เพราะไม่ได้จำกัดให้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นชนิดเดียว และยังครอบคลุมการผลิตสารอะโรเมติกส์ด้วย เชื้อเพลิงที่สวีดิช ไบโอฟูเอลส์ ผลิตนั้น มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงปริมาณของอะโรเมติกส์ได้อย่างยืดหยุ่น จึงแยกจากน้ำมันก๊าดฟอสซิลไม่ออกในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติ โดยแม้ในปัจจุบัน ข้อกำหนด D7566-23a จะอนุญาตให้ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ผลิตโดยมีน้ำมันก๊าดฟอสซิลเป็นส่วนผสม 50% เท่านั้น แต่การรับรองข้างต้นก็ถือเป็นหลักชัยสำคัญในเส้นทางสู่ความยั่งยืน และความหวังในการทำให้ถึง 100% ก็ใกล้เข้ามาแล้ว และเมื่อเอเอสทีเอ็มเผยแพร่ข้อกำหนด D7566-23a แล้ว ก็จะได้ใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับสายการบินพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าเอเอสทีเอ็มจะดำเนินการขั้นสุดท้ายเหล่านี้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2566

เกี่ยวกับสวีดิช ไบโอฟูเอลส์

สวีดิช ไบโอฟูเอลส์ (Swedish Biofuels) นำเสนอโซลูชันด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมกระบวนการ และวิทยาศาสตร์ สำหรับการผลิตและแปลงแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงขนส่งและสารเคมีที่มีมูลค่าจากวัตถุดิบตั้งต้นที่ยั่งยืน สวีดิช ไบโอฟูเอลส์ เป็นผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยีแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (Alcohol to Jet หรือ ATJ) ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรในปี 2547 เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (SAF) จากแอลกอฮอล์ บริษัทฯ ได้ผลิต จำหน่าย และจัดส่งเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนสูตรเต็มให้กับโปรแกรมการทดสอบ การรับรอง และการสาธิตในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และเยอรมนี

เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนในรูปแบบแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานของสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ คือ PureSAFSM โดยทางสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ เป็นพันธมิตรกับเคบีอาร์ (KBR) เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนอย่าง PureSAFSM ในตลาด ซึ่งนอกเหนือจากการแปรรูปเอทานอลและแอลกอฮอล์อื่น ๆ แล้ว เทคโนโลยีนี้ยังเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซสังเคราะห์ให้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนได้ด้วย เพื่อขยายโอกาสในการใช้คาร์บอนที่ดักจับได้สู่อนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ได้รับการตรวจสอบร่วมกับสำนักโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหมของสหรัฐ (DARPA) ที่ฐานทัพอากาศไรท์-แพตเตอร์สัน และหน่วยงานด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศสวีเดน (FMV) ที่จีเคเอ็น แอโรสเปซ สวีเดน (GKN Aerospace Sweden)

www.swedishbiofuels.se

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/2169738/SBF_Logo.jpg